Skolegade

Skolegade

Foto Birthe Hansen 2016

Følgende er p.t. beskrevet:

 

SANKT HANS KILDE

 

 

Skolegade tæt på Tuttesti - foto KB 2016

Skolegade i retning mod katedralskolen (nu Amtsgymasium)- foto KB 2016

Lokalhistorisk arkiv - Skolegade set fra Meyercrones Stiftelse 1905

Gaden er sikkert ret gammel, om dens forløb vides ikke noget, og der har aldrig været foretaget udgravninger.

 

Gaden findes på Resens kort, og det vil være naturligt, at den har været grænsen for Domkirkeområdet mod vest.

 

Den nordlige del af gaden fra Meyercrones stiftelse til Provstevænget kan engang have været en

del af Store Badstuestræde - det navn som den nuværende Tuttesti havde i middelalderen.

 

Navnet Skolegade har tilknytning til den mest betydningsfulde skole i Roskilde: Katedralskolen, som blev grundlagt 1020 af Kong Knud den Store. Da han havde gjort Roskilde til bispesæde i 1020, var det

naturligt at oprette en skole med tilknytning til Domkirken, hvor man kunne oplære de unge mennesker, der senere skulle blive præster.

 

Denne skole virkede i den tidlige middelalder, som et slags teologisk fakultet. Den ældste skole har nok på en

eller anden måde haft tilknytning til eller måske til huse i det kloster, som lå i forbindelse med den frådstenskirke, som biskop Svend Nordmand lod bygge fra 1080, men da opførelsen af den nuværende teglstenskirke begyndte o. 1180, er det tænkeligt, at en selvstændig skolebygning er blevet påbegyndt, idet klosterfællesskabet nu var holdt op, og der var en bolig for biskoppen øst for kirken.

 

Skolen blev opført af teglsten ud for Domkirkens nordre tårn lige over for Skolegade 7b til 9. Skolen var en toetages bygning med en høj trappe op til første sal fra syd og med store vinduer på 1. sal.

Ellers vides der ikke noget om den gamle skolebygning.

 

Den blev nedrevet efter den nye Katedralskole var blevet bygget syd for Domkirken i 1842. Navnet Skolegade er sikkert gammelt, og det kan stamme helt tilbage fra dengang da skolebygningen blev opført ved Domkirkens fod, men det vides ikke. Hvad der med sikkerhed vides er, at gaden siden Resens kort og til dato altid har heddet: Skolegade.

 

 

 

 

Beskrivelsen stammer fra Lotte Fangs udgivelser om "Roskildes gader og stræder", og den tilpasses løbende, når der er anledning hertil.