Skomagergade 8

Skomagergade 8

Foto KB  2014

Ejendommen kan med ret stor sikkerhed skrives tilbage til meget tidligt i 1800'tallet. Ombygninger kan ha' fundet sted, men fremstår trods diverse moderniseringer ganske forbløffende, som den fremtrådte på det tidligste billede fra 1880.


Der har oprindeligt været to forretningslokaler i ejendommen, men i dag er de sammenlagt.


I dag findes i stueetagen en damemodeforretning med navnet NOA NOA, som på deres hjemmeside beskriver sig selv således:


"Noa Noa blev grundlagt i 1981 af brødrene Harald og Lars Holstein som et feminint og romantisk alternativ til tidens hårde og skarpt tegnede mode. Navnet Noa Noa betyder 'enkelt og harmonisk' på tahitisk og er indbegrebet af det feminine og bohemeinspirerede Noa Noa-univers. Kunstneren Paul Gauguins muse hed også Noa Noa.


Tilbage i 1950'erne og frem var radio-og TV-forretningen Freddy Hansen i mange år en meget kendt og synlig del af Skomagergades østlige ende.


Der har været en bagerforretning i ejendommen fra 1857 og frem til 1930'erne - måske senere.Lokalhistorisk Arkiv - ca. 1880

Billedet er fra ca. 1880 - en bemalet fotografisk kopi fra Lokalhistorisk arkiv.


Man ser facaderne af Skomagergade 8, 10 og 12.


Bagermester Herbst står i porten til sin ejendom nr. 8, som han erhvervede i 1874 fra bagermester Lange.

Herbst havde dog inden da drevet selve bageriet siden 1869, og til bagerforretningen hørte yderligere et bageriudsalg ved Hestetorvet


Lange havde selv erhvervet ejendommen af bagermester Lawerentz i 1865.


Lawerentz købte ejendommen tilbage i 1844 af murermester Broch, og der har så vidt vides ikke været noget bageri på stedet inden da.

Lawerentz havde et bageri på den anden side af gaden i Skomagergade 3, og han har åbenbart haft sine planer, men de blev først realiseret omkring 1855/56.


Alt peger på at det var Lawerentz der inden flytningen i 1857 byggede/indrettede bageri i en sidebygning i gården til Skomagergade 8


Ejendommen indeholder to forretningslokaler, og udover bageriudsalget ser man manufakturhandler Jens Müllers forretning.


I perioden mellem 1865 og 1874 er lokalet mod vest udlejet til herreekviperingshandler Th. Rogers. Han erhverver i 1874 ejendommen Skomagergade 23 og flytter sin forretning hertil.