Store Gråbrødre Stræde 1

Store Gråbrødrestræde 1

Foto KB 2015

Store Gråbrødrestræde 1 er den karakteristiske bygning, som blev opført i 1965 til den nu hedengangne Roskilde Tidende - trykkeri i kælder/stueetage og redaktion m.v. ovenpå.

 

Siden blev bygningen overtaget og ombygget af Roskilde Bank, som bl.a. benyttede det store lokale ( den gamle trykkerihal) i kælder/stueetage til diverse mødevirksomhed, og i 2001 opførte banken en ejendom på hjørnet af Store Gråbrødrestræde og Hersegade.

 

I dag er ejendommen overtaget af pengeinstituttet Nordea, som også benytter det store lokale - nu med navnet Nordea-salen - til mødevirksomhed.

 

 

Foto Birthe Milandt 2014

Før Roskilde Tidende i 1965 opførte sin kombinerede trykkeri- og redaktionsejendom var der på stedet en produkthandel.

 

Der findes så vidt vides ingen billeder af denne virksomhed - de nærmeste vi kommer er billedet af et bundt nøgler, hvor nøgleskiltets tekst fortæller at der på stedet også har været handlet med kul & koks.

 

Nøglebundtet blev fundet og købt på et loppemarked af Birthe Milandt, og et billede heraf offentliggjort på FB-siden "Roskilde i Billeder" i 2014.

 

Roskilde vejviser 1937/38 fortæller om "R. Jacobsen - Produkforretning"