Weysegangen 4

Foto KB 2016

Ejendommen er opført i 1883 - Den er registreret som bevaringsværdig i klasse 2, d.v.s. en høj bevaringsværdi - ikke helt sædvanligt for en "almindelig" villa, men er den så heller ikke, for det var den første af sin art, der blev bygget i Roskilde.

 

Stilen beskrives af fagfolk som " historicistisk med svulstige senklassicistiske og nationalromantiske træk "

 

Villaen blev bygget af manufakturhandler Ludvig Ostermann, som chokerede sin samtid med dette byggeri. Traditionen var nemlig, at man som forretningsdrivende i byens hovedgade som hovedregel også boede privat i ejendommen.

 

 

Der har været beboelse i ejendommen lige siden - dog således at der i dag også drives liberalt erhverv på stedet.

 

 

Foto Kasper Jørgensen 2016

Utallige Roskildensere har passeret ejendommen til/fra Domkirkepladsen og Skolegade - siden 1972 måske på vej til eller fra parkeringspladsen ved Maglekildevej - og i de mørke aftener nyt synet af ejendommen den prægtige gamle ejendom med lys - og som her med juleudsmykning.

 

Men det er en god idè at se sig for - der er stejlt - virkelig stejlt, og det er ikke noget tilfælde, at Weysegangen for mange år siden i folkemunde havde det skræmmende navn "Benbrækkerstræde"

 

Lokalhistorisk Arkiv - Hude tidligt i 1900'tallet

Foto KB 2016

Fotograf Hude har åbenbart fundet lokaliteten så interessant, at han - formentlig i starten af 1900'tallet - har været på stedet og foreviget udsigten mod Sct. Jørgensbjerg.

Der er sket meget siden da i omgivelserne, men Sct. Jørgensbjerg Kirke kan man stadig se fra Weysegangen 4

Lokalhistorisk Arkiv - omkring 1902

Arthur Fang har på bagsiden af dette billede skrevet "Kapelsmøllens Dam", og det er unægtelig rigtigt, men i denne sammenhæng er det mere interessant at se hvor højt Weysegangen 4 ligger, og de foranliggende ejendomme kan næppe genere udsigten. Flere forlag har udgivet postkort med dette yndede motiv i nærmest identiske udgaver - der findes et eksemplar, hvor afsenderen har påført dateringen august 1902 - en lille tidsforskydning er der nok, men det forekommer logisk at datere dette billede til omkring 1902. Det er et vinterbillede - ingen blade på træerne, og den flotte spejling kan måske hænge sammen med at mølledammen er let frossen ?

Lokalhistorisk Arkiv - Ukendt fotograf og årstal - formentlig slutningen af 1880'erne efter 1883 eller tidligt i 1890'erne

Manufakturhandler Ostermanns valg af byggegrund er sikkert sket med stor omhu. Der er en formidabel udsigt fra stedet over Roskilde Fjord og Sct. Jørgensbjerg.

 

På billedet - som er fra 1880'erne, dog efter 1883, hvor Weysegangen 4 stod færdigbygget, og man kan i billedets venstre hjørne se ejendommens tilhørende havepavillon og det stakit, der afgrænsede havens nordligste del.

 

Øverst til højre ser vi Sct. Jørgensbjerg med kirken, og til venstre ser vi hvordan vejen deler sig i 2. Det er Maglekildevej, der deler sig i Sct. Hansgade til venstre og Havnevej til højre. Vi ser også den mølledam, som lå lige før Kapelsmøllen, og ca. midt i billedet ser vi de to trærækker af birketræer, som blev plantet langs Birkeallé.

 

Kirkegårdsinspektør Hans Rønø har i "Roskilde-billeder fra svundne dage" årgang 1966 skrevet om Ostermann og "udsigten til Bjerget" - du kan læse den korte artikel her

Wikimedia - Ukendt fotograf og årstal - formentlig 1880'erne efter 1883 eller tidligt i 1890'erne

Billedet viser (igen) udsigten fra "den modsatte side" d.v.s. op mod Domkirken, men også mod Weysegangen 4, som anes til højre bag en lille trægruppe ved Kapelmøllens mølledam.

 

En sammenligning med billedet fra 1903/04 viser hvordan bebyggelsen i området på det tidspunkt tager fart.

 

På kortudsnittet fra Traps kort fra 1896 kan man konstatere, at fotografen i begge tilfælde må ha'stået lige ved Kapelsmøllen.

 

Træerne ved Birkeallé ser noget mindre ud end de træer man ser på billedet med udsigten fra Weysegangen, så det må antages at billedet fra Kapelsmøllen er taget tidligere

Udsnit af kort Trap III 1896- forklarende tilføjelser af Per Steenholdt 2016

Lokalhistorisk Arkiv - efter 1874 - før 1893

Lokalhistorisk Arkiv - Ludvig Ostermann ( 1835-1908)

Manufakturhandler Ludvig Ostermann havde sin forretning i Skomagergade 11, hvor han traditionen tro også havde sin private bolig i mange år. I 1883 flyttede familen dog til en nybygget villa på Weysegangen 4 - dengang Fiolstræde - og det var så den første private villa i Roskilde

 

Borgerskabet fandt det aldeles mærkværdigt at Ostermann ikke ønskede at bo i hovedgaden, som de fleste af de øvrige forretningsdrivende, men set med nutidens øjne var det da ikke den ringeste bolig eller udsigt han fik ! - og så hører det vel med til historien, at familien rummede 4 børn i 20'erne og dertil kom en tjenestepige og 2 tjenestedrenge, så boligen i Skomagergade er nok blevet lidt trang.

 

Måske udviste Ludvig Ostermann også en form for rettidig omhu, for han overdrog forretningen til sin søn Gerhard i august 1900 og gik på pension.