Rektorkilden

Rektorkilden

Foto Oluf Høst -August  2016

Man kan diskutere, hvad den korrekte adresse for Rektorkilden egentlig er, idet kilden befinder sig i haven bag den gamle rektorbolig, der som bekendt har adresse på Skolegade - lige overfor Domkirken, men de fleste, der har stået og betragtet kilden, har formentlig stået på Lille Maglekildestræde, hvor kildens vand ikke sjældent løber ud på fortovet og ned ad strædet.


Den ligger kun få meter fra Maglekildens store brønd og brøndhus, men de to kilder har ingen forbindelse.


Den ældste beskrivelse af kilden er fra 1774, hvor det oplyses, at den giver godt vand, og at den for få år siden er renoveret.


Kilden er forsvundet i 1832 og erstattet af et blomsterbed, men kilden springer igen, og det nuværende udseende formodes at være etableret fra midten eller slutningen af 1800-tallet, dog således at brøndkantens mursten på et tidspunkt efter 1974 (jfr. foto på lokalhistorisk arkiv)  er cementeret, og det originale udløb i form af et delfinhovede er forsvundet, og kun et simpelt vandrør er tilbage


Skiftende rektorer ved Roskilde Katedralskole har tilsyneladende haft stor glæde af kilden, og det er en god historie, at udenbys censorer ved eksamenstid blev budt på snaps afkølet i kilden, når det blev tid til frokost. Det skulle for de heldige eksaminander, der kom til efter frokost, ha' haft en gavnlig indflydelse på karaktergivningen.


Kommer man tilstrækkeligt tæt på stenen over kilden, kan man tydeligt læse at der står "Kirstens kilde", hvilket skyldes at rektor Hauch i sin glæde over det første barnebarn omdøbte kilden - men det ændrer nu ikke på kildens officielle navn.


Det står klart, at Rektorkilden i dag er forurenet, så man nok holde sig fra vandet - men den indbyder nu heller ikke hertil, da vandspejlet det meste af året er fyldt med grønt snask og blade. ( se nedenfor)Foto Oluf Høst - august 2016

Man kan jo vælge at sige, at det ser idyllisk ud, men også lidt synd at  nogle af byens kilder gror til i sommerhalvåret - det gælder bl.a. Sct. Gertruds kilde og ikke mindst Rektorkilden, men når vandet ikke flyder i større mængder, kan det nok ikke være anderledes.

Foto KB - oktober 2016

Rektorkilden er placeret i den fjerneste del af haven til rektorboligen, som man lige aner langt væk. Vandstanden i kilden varierer noget - brønden er godt en meter dyb, og i oktober 2016 var vandstanden omkring 30 centimeter - i august samme år flød vandet ud over den cementerede kant !  Vandet løber ud i brønden fra et simpelt vandrør, hvor der tidligere var et bronce-delfinhoved. Når man står på stedet, kan man dels høre at vandet løber lystigt ned i kloaken 3 meter fra kilden - og dertil løber der kildevand ud på fortorvet og Lille Maglekildestræde og ned mod Maglekildestræde.

Rektor Hauch tog sig den frihed at omdøbe "sin" kilde - og den lille pige på billedet er barnebarnet Kirsten, som den stolte bedstefar mente skulle ha' sin egen kilde.


På det andet billede ses Hauchs egen datter Johanne, som poserer i den fineste kjole med et glas af kildens vand.


Når man ser godt efter, kan man se, at der på tidspunktet er et bronce-delfinhoved, hvor kilden løber ned i brønden - og at brøndens øverste del er murstens-indrammet

Lokalhistorisk Arkiv - ukendt datering

Lokalhistorisk Arkiv - Hude - 1924

I maj 2023 blev bogen "Kildernes By - Roskilde" med undertitlen "Kilder og kildekraft" udgivet. ( ISBN 978-87-972180-4-4)


Bogen sammenfatter og opdaterer fornemt hvad tidligere lokalhistorikere - ikke mindst Arthur Fang og hans datter Lotte Fang - har skrevet i forskellige publikationer om kilderne.

Møllerne, som blev skabt til at udnytte vandkraften, og deres betydning, har i væsentligt mindre omfang været beskrevet tidligere, men bogens forfattere råder nu bod på dette med en fyldig beskrivelse i en fin sammenhæng med beskrivelsen af kilderne.

Der er yderligere tilføjet afsnit om kildernes og møllernes betydning som inspiration for litteraturen og talrige malerier.


Bogen er det første synlige resultat af et større projekt, hvor Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Rotary Klub arbejder med bevaring og restaurering, dokumentation, revitalisering, adgang til rent drikkevand ved kilderne og endelig formidling af hele historien.


Bogens to forfattere er de lokalhistoriske skribenter fhv. lektor Gorm Bruun Hansen og cand.mag. og journalist Henrik Denman, som er en del af bestyrelsen for Historisk Samfund for Roskilde Amt, som dermed er en del af projektet f.s.v. angår denne bog.


Bogen er således 2023 udgaven af "Historisk Årbog for Roskilde Amt" 


I 2015/2016 optog Kanal Roskilde tre udsendelser, hvor Lotte Fang viste rundt til  byens kilder - herunder Rektorkilden. Udsendelsen varer kun ca. 5 minutter, men Lotte Fang når alligevel at få afløb for gamle frustrationer omkring sit studenter-eksamensgennemsnit ( muligvis på skrømt ?) og får fortalt om hvordan man kan udnytte kildens 5 grader kolde vand -   men lyt og se selv:


Se udsendelsen her

Lotte Fang skrev i 1993 om "Kilder i Roskilde" - kildernes historie og om deres betydning for Roskilde. Dertil en righoldig beskrivelse af den inspiration, som kilderne har været til for flere kunstnere.


Bogen kan fortsat erhverves hos Palle Aagaard, Forlaget ROAS, Roskilde

Veddelev Bygade 65 - 4000 Roskilde - Mobil: 40 11 75 41.

   

Roskilde-egnens Turistforening har på sin hjemmeside ( www.roskildeturist.dk) forslag til ture rundt i Roskildes historiske lokaliteter og bl.a. en tur til de gamle kilder.


Også her har Lotte Fang øst af sin viden, og du kan finde "Kilde-turen" her som PDF-fil, lige til at udskrive og medbringe som guide

I sin bog "Roskilde" ( bind II) udgivet i 1970 omtaler Arthur Fang bl.a. Roskildes mange kilder.


Der er også en kort omtale af Rektorkilden:

Dybt i bunden af rektorboligens store have, omtrent ud for Maglekilde-brønden er der en dejlig lille kilde.


For at fotograf Kristian Hude kunne få et rigtigt billede af kilden, har rektor Hauchs datter Johanne Louise iført sig et passende gevandt, en dejlig matgrøn empire-kjole med hvide musselins underærmer.


Måske også for at genkalde kilde-idyllen i Sct. Hansaften-spil.

Her var det rigtig nok Ludvig, som hentede "flydende sølv i klare krystal" til Maria og beder "sølvbølgen kysse den purpurkoral, som læben omringer".


Opbygningen af kilden er enkel og ligetil : en godt formet halvcirkulær kumme, en beskyttende bagvæg med vældet ud gennem et delfinhoved af bronce, på en måde en miniatureudgave af Højbrønds store dyr.


For yderligere at give kilden baggrund, er der rejst et par store vedbendovergroede sten - bag dem finder man stadig den levende kildebrønd.

Lokalhistorisk Arkiv - Hude - 1924

Foto Oluf Høst  2016