Palæstræde - husarstalden

Palæstræde - Husarstalden

Foto KB - 2016

Husarstalden fremtræder i 2016 gennemrenoveret og særdeles præsentabel - ikke mindst i betragtning af at ejendommen er opført så tidligt som omkring 1736-1737 som en del af bygningskomplekset "Det Kongelige Palæ" - eller bare "Palæet", som det kaldes i dag.


Uagtet den fremtrædende placering i Palæstræde, er bygningens adresse Stændertorvet 3, som også er Palæets adresse.


Bygningens oprindelige funktion har været at tjene som stald til vogne og heste, når kongen og hans følge gæstede sit palæ, og dertil var der oplagsplads til foder og diverse materialer.


Bygningen er ret sikkert blevet opført nogle år efter færdiggørelsen af Palæets hovedbygning, som blev opført i en ultrakort periode fra maj 1733 og omkring 4 måneder frem.  Sidefløje, porthuset og arkaderne stod først færdige i 1736, og det er formentlig også fra det tidpunkt, der arbejdes  videre med den bygning, der senere skulle blive kaldt Husarstalden. Palæets bygmester var Laurits de Thura, som fulgte Christian VII's ordre om at lade Palæet opføre på rekordtid, så det kunne stå klar til taffel, når han kom hjem efter en rejse til Norge, som netop foregik i byggeperioden.


Navnet Husarstalden stammer fra tiden 1778-1842, hvor Roskilde fik indkvartering af 4. eskadron af husarregimentet, men det betyder ikke at husarerne havde deres heste her, for de holdt til de mange steder i byen, hvor husarerne var privat indkvarterede. Dog blev der opbevaret foder, halm m.v.  i husarstalden, og i den periode fra 1810 til 1842, hvor skiftende eskadronchefer boede i Palæet, har de sikkert har haft deres heste opstaldet her.


I dag rummer husarstalden et par værkstedslokaler og diverse magasiner.


Der en maler- og konservatorvirksomhed i det ene værksted med Ole Dofour som indehaver ( et malerværksted som oprindeligt Einar Dofour havde tilbage i 1940'erne), og maleren Lars Rasmussen har sit atelier i det andet.


Begge disse herrer har rødder langt tilbage i byens historie - du kan her læse om Ole Dofour, og her om Lars Rasmussen, som bl.a. fortæller om sin opvækst i Roskilde.Foto KB - 2016

Foto KB - 2016

I forbindelse med Stændertorvets renovering 2014/2016, hvor pladsen foran Palæet blev inddraget som en del af torvearealet,  blev der af fredningsmyndighederne givet tilladelse til et gennembrud af den syd/nord-gående mur, som hidtil havde dannet den østlige ramme for indkørselspartiet til Palæet.


Dermed blev der åbnet op for et kig ind til det, som byens borgere generelt opfattede som "bagsiden" til Husarstalden -  en side, som vel mere reelt var forsiden af bygningen i forhold til Palæets hovedbygninger.  Samtidig blev der skabt en gennemgang til Sankt Ols GadeLokalhistorisk arkiv -  1977

Lokalhistorisk arkiv - Hude - omkr. 1905

Lokalhistorisk arkiv - Hude - omkr. 1900

En lidt uregerlig hest ??