Skomagergade 25 - Peberrenden

Skomagergade 25 - Peberrenden

Foto KB 2021

I 1969 købte "konsortiet Peberrenden" ejendommene Skomagergade 21-29.  I juli 1972 begyndte nedrivningen, så der kunne blive plads til den nye ejendom Peberrenden på ca. 2900 m2 med butikker og lejligheder - og det var 1. etape på nr. 25-29


Dette store kompleks blev udstyret med en passage.  Den var lavet efter samme princip som Passagen i Skomagergade 15 , og det var da også arkitekt Arne Hoff-Møller, som stod for tegningen af det nye kompleks, hvor den nye passage ville blive lidt bredere end i nr. 15.


Ejendommen Peberrenden på numrene 25, 27 og 29 stod klar til indflytning i november 1973 og i december gik man i gang med at rive naboejendommene nr. 21 og 23 ned for at give plads til "søsterejendommen" Vikinghus, som skulle være på 12-1300 m2.


Det var fundet af de 5 vikingeskibe i Roskilde fjord, som havde inspireret til navnene. l årene 1957-62 hentede Nationalmuseet skibene op fra fjorden, hvor de havde tjent som spærring af den vigtigste af sejlrenderne til Roskilde: Peberrenden.

I 1968 stod vikingeskibshallen klar, og arbejdet med at opstille skibene kunne begynde. I 1969 kom bogen: 5 vikingeskibe fra Roskilde fjord, så konsortiet havde meget naturligt lagt sig et navn til, som Roskilde kendte, og dermed fik byens anden forretningspassage navnet: Peberrenden.


I 2021 har to butikker facade ud mod Skomagergade : Garnforretning m.v. "Hobbii" og Spejdersport.


I 2018 lukkede legetøjsforretningen BR, og dermed en forretning, som havde udviklet sig fra en aviskiosk til en større koncern med legetøj som speciale. Virksomheden havde ligget på adressen siden 1950.


Foto KB 2021

Foto KB 2014

Foto Lokalhistorisk arkiv  1972 lige før nedrivning

Foto Mik Ekestad - Lokalhistorisk arkiv  1972 lige efter nedrivning

Formentlig et af de seneste billeder af facaderne nr. 25-27-29 inden nedrivningen. I bygningen til venstre for porten var der en frisørsalon og en blomsterhandel ved navn "Blomsterporten"  -  til højre BR-legetøj og sengetøjsforretningen Carl Dam


Foto Roskilde Lokalarkiv omkring 1970-71

Foto/tegning Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1970

Allerede i starten af 70'erne lå planerne for byggeriet klar - dog således at 1. etape var Skomagergade 25 "Peberrenden", og da den stod færdig i 1973 gik man i gang med Skomagergade 21 "Vikinghus".


Arkitekten var Arne Hoff-Møller, som tidligere - i 1966 -  også havde tegnet Skomagergade 15 "Passagen"

Foto Roskilde Lokalarkiv omkring 1963

Foto Roskilde Lokalarkiv ca. 1960

Historien om BR Legetøj er historien om Børge Rasmussen og fru Edith, der i 1950 startede "Kiosk Centralen" - i folkemunde "BT Centralen" -  som begyndte at sælge legetøj op til jul, og som siden sammen med sønnerne Henrik og Bjarne etablerede en egentlig legetøjsbutik, som i 1963 fik det nu så kendte navn. Det udviklede sig siden til en større koncern, primært i Danmark men også med godt fodfæste i Sverige og Norge.

Familien solgte hovedparten af virksomheden i 2015 til

en svensk kapitalfond, men i november 2018 gik den

konkurs. Navnet og varelageret blev dog købt af Salling-

gruppen, som vil lade en virksomhed med det kendte

navn køre videre.


Læs mere om BR Lejetøj

i koncernes 50-års jubilæumsskrift her


Elsebeth Gjørup Pedersen fortalte i 2003 til

Jul i Roskilde om familien og virksomheden,

og du kan læse artiklen her

Foto Roskilde Lokalarkiv i 1950'erne

Foto Roskilde Lokalarkiv ca. 1950

Foto Roskilde Lokalarkiv i 1950'erne

Da Wandel-Petersen lukkede detailforretningen i 1950 blev der etableret 2 nye butikker:  "Roskilde-Læderhandel" og "Kiosk Centralen" også kaldet "BT Centralen".


Fotoet, som viser begge forretninger, må være fra en gang i 1950'erne - "BT Centralen" har skiftet navn til "Børge Rasmussen", og få år senere er "Roskilde- Læderhandel" lukket og har givet plads til "Børge Rasmussens udvidelse.

Porten til venstre for herrefrisørsalonen i nr. 25 blev i 1952 indrettet til udsalg af blomster - og navnet blev "Blomsterporten", og den første lejer var Kaj Brenøe.

Roskilde Avis 28. fenruar 1952

Herrefrisørsalonen - her set i 1950'erne - fejrede i 2015 et 100 års jubilæum - langt de fleste år på adressen Skomagergade 25. Byggeriet i 1972/73 flyttede lidt på lokaliteten, idet salonen midlertidigt måtte flytte til Karen Olsdatters Stræde 2, men derefter flyttede salonen tilbage til adressen, men nu i "Peberrenden".


4 generationer har svinget saksen i salonen, og det blev beskrevet i en artikel i Roskilde Avis i dec. 2015.

Læs artiklen her


I et interview med Roskilde Tidende, fortalte frisørmester Poul Petersen ( 2. generation af frisørerne på stedet) lige før nedrivningen om ejendommens historie.


Poul Petersen fortæller bl.a. at ejendommen kan skrives tilbage til 1600-tallet, og at ejendommens tømmer efter sigende skulle stamme fra en gammel fregat.  En gammel dørkarm med udskæring skal ha' været indgangen til chefens kahyt.


En kedelflikker har haft værksted på stedet og efterladt sig værktøj og et gammelt ildsted.Du kan læse hele interviewet med frisørmester Petersen her

Roskilde Avis 30. maj 1922

Foto  med stor sandsynlighed  Dorothea Nielsen omkring 1893 - 

Foto Roskilde Lokalarkiv  i 1950'erne, efter 1952

Foto Roskilde Tidende/Roskilde Lokalarkiv 30.dec. 1970

Efter at naboen "Schrams købmandsgaard" i nr. 23-25 købte ejendommen, blev det udskænkningssted for primært købmandens kunder, men i 1891 bortforpagtet til værtshusholder Jens Nielsen, som sørgede for rigelige mængder af billig spiritus og de deraf følgende værtshusslagsmål m.v.


Efter hans død styrede enkefru Kirsten Nielsen

værtshuset med fast hånd frem til sin død omkr. 1917. Navnet på værtshuset var"Billigheden", hvilket et skilt over døren fortalte helt frem til 1918, hvor det blev lukket - formentlig af politiet !

Det skulle vise sig at navnet blev knyttet så meget til ejendommen, at også den senere frisørsalon overtog det lidt tvivlsomme navn.


Ifølge samtidige aviser blev stedet overtaget af en tidligere tjener  Olesen fra "Trægården", som planlagde at etablere et pensionat, men det har formentlig været ret kortvarigt.


Den næste lejer N.P.Hansen, som tidligere havde drevet "Cafe Svogerslev" i Store Gråbrødre Stræde nr. 25, indrettede  -uagtet sit tidligere virke - nu en  marskandiser- og auktionsforretning i lokaliteterne, men efter kort tid blev det indrettet til frisørsalon i 1922.


Denne salon gik så godt, at der var behov for yderligere en frisør, og det blev starten på frisørfamilien Petersens gang på stedet.   

Værtshusholder Jens Nielsen var omkring 1893 på besøg hos fotograf Dorothea Nielsen, som havde sit atelier tæt på i Skomagergade 31.


Hele familien blev portrætteret, og det er ikke mindst interessant, at de to drenge og moderen Kirsten kan findes på gadebilledet fra omkring samme tid, hvor de står i porten til venstre for "Billigheden". Den yngste søn Niels Peter er født 19. juni 1891, så dateringen kan ikke være helt ved siden af. Den fjerde person i porten er sandsynligvis en ung tjenestepige.


Foto Doriothea Nielsen omkr. 1893 - vist på fotohistorie.com

I 1911 købte købmand P.M.Petersen det, som indtil da var kendt som Schrams købmandsgård, og drev den videre med navnet "P.A.Schram og Søns Eftf". I juli 1915 overdrog P.M.Petersen forretningen til sin søn og en mangeårig medarbejder Wolmer Wandel Petersen, og forretningens navn blev herefter "Wandel-Petersen".  Wolmer Wandel Petersen Petersen købte ejendommen i 1918.


Over tid ændrede forretningen sig i retning af en engros-forretning med kolonial en gros, korn, foderstoffer, brændsel, jern etc., men frem til omkring 1950, hvor der blev indrettet to nye forretninger - "Roskilde Læderhandel" og  "Kiosk Centralen" også kaldet "BT Centralen", var der fortsat en traditionel detail-købmandsforretning under navnet "Wandel-Petersen".


En billedserie fra 1948 viser en forretning, hvor tiden nærmest må ha' stået stille i en meget lang årrække - en veritabel tidslomme, hvor man næsten ikke kan forstå at det har set sådan ud helt frem til 1950 - men hvis man ser på udviklingen hos en anden af byens købmænd i "Lützhøfts Købmandsgaard" i Ringstedgade, så var indretningen oven i købet nærmest identisk helt frem til slutningen af 1970'erne.


I god tid inden bygningerne blev nedrevet i 1972 havde firmaet sikret sig en byggegrund på Præstemarksvej, hvor der blev opført en moderne lagerbygning - primært med jern- og metalvarer.


I 2002 blev Wandel-Petersen købt af Hatten-gruppen, og i den forbindelse skete der diverse omstruktureringer, og ejendommen på Præstemarksvej blev afhændet og virksomheden flyttede til Industrivej 6A

Fotoserie fra 1948 stillet til rådighed af Thorkild Schwartz


Hvor Schrams gård lå, vidste alle i Roskilde .


Det var ikke nogen imponerende bygning, men den strakte sig over hele tre husnumre fra Skomagergade nr. 25 til 29, og bagud har den rakt helt til Bredgade


Butikken lå i nr. 27. Over døren var der et skilt ud over fortovet. På den blå bund, stod med gule bogstaver: P. A. Schram.


Forretningen blev grundl. d. 17. okt. 1849 af konsul Peter Angell Schram (f. 1825, d. 1900).


Butikken var, som en rigtig købmandshandel skulle være, en blandet forretning. Der blev solgt alt fra margarine til hestesko, vaskebrætter, skovle og porcelæn.


På facaden kan man læse, at man allerede dengang kunne få Maggi-terninger !


Urtekram lå i skuffer bag disken og isenkram var at finde på loftet. Over hestestalden inde i gården var der træskomagerværksted.


Butikken var ret lille og fyldt godt op af en disk og af varer. På den ene ende af disken var der i slutningen af 1890erne en opsats, hvor der stod glas på en zinkplade med huller. Her kunne mændene få en rejsesnaps og kvinder lidt mjød. Blev der spildt noget, løb det gennem hullerne. Det blev sagt, at der af denne blanding kunne destilleres en fin drik.


Købmand Schram havde ikke mindst en omfattende kornhandel.


Fotografen Kristian Hude har været forbi ca. 1905 - altså efter at Schram havde afhændet forretningen, men hvor navnet formentlig er bevaret i nogle år indtil firmanavnet Wandel-Petersen tager over - og Hude's besøg har givet en række spændende billeder fra både facaden mod Skomagergade og i de mange bagbygninger og gårdarealer.


Foto Roskilde Lokalarkiv ca. 1905

Foto Roskilde Lokalarkiv ca. 1905

Foto Roskilde Lokalarkiv ca. 1905

Billedet fra 1905 viser en meget interessant detalje i venstre side. Det er umiskendeligt en "hestemølle". Hestenes trækkraft blev via et drev og en aksel under jorden overført til en eller anden form for maskine - ofte til tærskeværk eller viderebearbejdning af korn. Om det også var tilfældet her vides ikke, men det er da en absolut nærliggende tanke.


Der var en tilsvarende hestemølle i Bryggergården Algade 15 i tiden før 1832 og på Roskilde Kloster helt frem til 1937.

Foto Roskilde Lokalarkiv ca. 1905

Foto Roskilde Lokalarkiv ca. 1905

Foto Roskilde Lokalarkiv ca. 1905

I tidsskriftet Roskilde-bogen 1965 skriver Hans Rønø om købmandsgaarden, familien Schram og de senere ejere


Klik på linket her og læs teksten - f.eks. en fin lille anekdote om hvorfor/hvordan konsul Schram fik byens telefonnummer 1 - der er dog blot den hage ved den, at den ikke er korrekt. Den gode konsul kan meget vel ha' ønsket sig dette nummer, men det gik faktisk til grosserer Edvard Hellesen. Det blev senere overtaget af dyrlæge von Halle, og så havnede det endelig hos firmaet Wandel-Petersen i 1915. Telefonnummeret nr. 1 er nævnt i en annonce i Roskilde Dagblad, hvor der orienteres om at virksomheden er overdraget til P.M. Petersens søn og en betroet medarbejder.

I Jul i Roskilde årgang 1930 skriver Carl Larsen et meget fint og ganske omfattende stemningsbillede fra købmandsgaarden, og dens ejere og beboere


Klik på linket her og læs teksten - f.eks. om hvordan de ældre gårdskarle fik tjansen med at drive værtshus i det oprindelige nr. 25 og hvordan der i høsttiden kunne holde op til 50 vognlæs korn i gården.

Foto fra publikationen "Byens  forretninger" 1943

I Skomagergade 29 lå i mange år Carl Dams forretning med sengeudstyr, gardiner m.v.

Den var etableret i 1928 og var på stedet helt frem til 1972.


I en publikation fra 1943 om byens forretningsfolk og deres forretninger fortælles historien om Carl Dam og hans virke, og den kan du læse her


Billedere fra gårdspladsen bag forretningen viser, at der deles gårdsplads med Wandel-Petersen, og det er formentlig biler med tilknytning til denne forretning der fylder gårdspladsen op. Der må være en hel del år imellem optagelserne - Skiltet med navnet "Carl Dam" ser på det seneste lidt slidt ud - der er tilført en ny bagbygning med tagterasse og mon ikke der også ses en TV-antenne på skorstenen.

Roskilde Lokalarkiv - udateret -  måske i 1930'erne

Roskilde Lokalarkiv - udateret - måske  i 1950'erne

Inden Carl Dam's forretning med sengeudstyr m.v. havde der fra 1910 været en mode- og manufakturhandel.


Indehaveren var J. von Halle, som havde etableret sin forretning med "det gode damepublikum for øje".

Foto fra "Roskilde By"1917

Annonce i Roskilde Dagblad januar 1914

Roskilde Avis 7.oktober 1901

I oktober 1901 har Niels Cortsen sin sengeudstyrsforretning i Skomagergade 29.


Forretningen ligger der til omkring slutningen af 1905, hvor der forinden er annonceret om ophørsudsalg.


Det er jo set, at ophørsudsalg kan trække lidt ud, men det er nok således, at efter at sengeudstyrsforretningen er lukket, er en ny (p.t. ukendt)  forretning åbnet - og den har så været der frem til sept. 1910, hvor J. Halle åbner sin mode- og manufakturforretning.

Roskilde Avis 27. august 1903