Skomagergade 21

Skomagergade 21

Foto KB 2023

Ejendommen "Vikinghus" opført i 1974/75.  Ejendommen har nr. 21, men dækker også det tidligere nr. 23 - og den er tydeligt en "søster-ejendom" til nr. 25 "Peberrenden", der var 1. etape af det samlede byggeri.


Den oprindelige rødstensejendom blev i 2023 efterisoleret med udvendige isoleringselementer, og fik dermed et nyt et udseende.


Forretningerne i stueetagen var i 2023:  Basilico med italienske specialiteter, Danske Design Møbler, herre-ekviperingsforretning RÅH, optikerkæden Thiele og endelig COOP's discountbutik 365. 


Her lå fra midten af 1700-tallet og frem til nedrivningen i 1973/74 en af Skomagergades største købmandsgårde med tilhørende brænderivirksomhed, og den havde lidt utraditionelt navnet "Isefjord", hvor det ellers var mere almindeligt, at det var ejeren der "lagde navn til" - Det kan da også ha' været tilfældet, men blandt de allertidligste ejere var familierne Lange og Kornerup, som også havde andre ejendomsbesiddelser i hovedgaden, så det var måske ikke så praktisk.  Det kan yderligere tilføjes, at Roskilde Fjord et pænt stykke op i 1800-tallet blev kaldt Isefjord, og det forklarer måske hvor navnet kommer fra.


Fra 1875 og frem mod år 1900 lå på stedet en gæstgivergaard med navnet "Isefjord", og følgelig knyttede det sig til ejendommen, men i første halvdel af 1900-tallet blev ejendommen efterhånden dog også kendt som "Glarmester Andersens gård"3 ud af 5 forretninger i stueetagen blev udskiftet fra 2014 til 2023.  ejendomsmæglerfirmaet EDC, tøjbutikken Louise,  og supermarkedet Irma lukkede..  Irma havde sin helt egen historie, som startede på den anden side af gaden i nr. 14 omkring 1902 som "Smør-Børsen" - forretningen flytter til nr. 15 i 1910 og får navnet IRMA i 1920'erne og flytter så endeligt til Skomagergade 21 omkring 1935/36.


Foto KB 2014

Foto KB 2014

Foto Lokalhistorisk Arkiv. 1983

Foto Lokalhistorisk Arkiv. 1975

Byggeriet nærmer sig sin afslutning i 1975

Det "gamle" Skomagergade 21

Foto Lokalhistorisk Arkiv dec. 1973

Forud for byggeriet i 1974/75 blev "Glarmester Andersens gård"  - også kaldet "Isefjorden" nedrevet. Det var den del af det samlede nybyggeri, der oprindeligt havde nr. 21

Foto Lokalhistorisk Arkiv dec. 1973

Foto Roskilde Tidende januar 1973

Lokalhistorisk arkiv 1973

Foto/tegning Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1970

Allerede i starten af 70'erne lå planerne for byggeriet klar - dog således at 1. etape var Skomagergade 25 "Peberrenden", og da den stod færdig i 1973 gik man i gang med Skomagergade 21 "Vikinghus".


Arkitekten var Arne Hoff-Møller, som tidligere - i 1966 -  også havde tegnet Skomagergade 15 "Passagen"

Foto Jeff Arborg juni 1967 - fra David Arborgs familiealbum

Roskilde Museum - starten  af 1960'erne

Roskilde Museum - starten  af 1960'erne

I diskussionen om nødvendigheden af at nedrive mange gamle ejendomme i hovedgaden, står ihvertfald Skomagergade 21 som et eksempel på, at der trods alt var ejendomme og baggårde, der var pænt vedligeholdte og fremstod ganske anvendelige, og som nok kunne ha' fortjent en bedre skæbne.

Roskilde Museum - starten  af 1960'erne

I gårdens bageste del - den sydlige fløj - havde grosserer Michael Rasmussen sin virksomhed.


Det var i disse lokaler, at Frelsens hær i tidligere tider havde haft deres lokaler - og til højre i den vestlige fløj havde glarmestervirksomheden i mange år sit værksted på både 1. og 2. sal.


Grossistvirksomheden blev etableret i 1936 i Bredgade 3, men flyttede i 1940 til større lokaler i Skomagergade 21. Også her voksede virksomheden sig større,  men havde de nødvendige udvidelsesmuligheder, så den kunne blive på stedet til langt op i 1960'erne.


Ved Roskildes 650 års købstadsjubilæum blev der udgivet nogle publikationer om byens virksomheder - og herunder omtales Michael Rasmussen. Den generelle tone i udgivelserne er noget mismodig, men det er ikke så underligt, da året er 1943. Du kan læse omtalen her

I gårdens østlige fløj ser det ud til, at der fortsat i 1960'erne er privat beboelse, således som det også tidligere var tilfældet.

Roskilde Museum - starten  af 1960'erne

Roskilde Museum - omkring 1940

Roskilde Museum -sidst i 1930'erne

På det yngste billede fra omkring 1940 ser vi både den vestlige ende af det "gamle" nr. 21 og så nr. 23 med en slagterforretning i stueetagen. Fanny Fang fortæller at ejendommen ejes af brødrene og slagtermestrene Hansen, og man ser den karakteristiske (forgyldte?) tyrehoved, som har prydet så mange slagterbutikker.


Lokalhistorisk Arkiv -  -sidst i 1930'erne

Roskilde Avis - 4. oktober 1935


Det er yderligere værd at bemærke at "IRMA" dengang lå i den østlige del - og den "IRMA"-forretning har sin helt egen historie.


Den 7. februar 1902 åbner Smør-Børsen på Skomagegade 14 -og den forretning flytter over på den anden side af gaden til Skomagergade 15 i oktober 1910 og endelig til Skomagergade 21 den 5. oktober 1935.


Bemærk den gammeldags måde at skrive "IRMA" på : med "J"


Indehaveren er oprindeligt Carl Schepler, og i 1920'erne skifter Smør-Børsen navn til IRMA.


Det er Carl Schepler der officielt regnes for stifteren af den senere så kendte IRMA-kæde. Det skete i moderens lille høkerbutik i Ravnsborggade 13 i København i 1890.


IRMA-kæden blev overtaget af Coop-koncernen i 1982, og da den blev lukket i 2023, var der 68 butikker i København og på Sjælland - herunder Roskilde.


I annoncen for flytningen bemærker man sig, at IRMA på den tid også havde et udsalg i Algade 10.I "Jul i Roskilde" 1931, beskriver lokalhistorikeren Fanny Fang ejendommene i Skomagergade - lidt om deres historie og lidt om beboernes liv og levned.


Om Skomagergade 21 og 23 lyder det:


"Nr. 21, nuværende Isefjorden, har en lang levetid bag sig som gadens største købmands- og brænderigaard med have og gennemkørsel ud til Bredgade. Den var i sin tid Langernes, senere i Kornerup'ernes besiddelse - nu tjener den forlængst forskellige virksomheder og ejes af glarmester H. S. Andersen. Tidligere tilhørte ejendommen nr. 23 med hertil, og var ud mod gaden et rapsmagasin med jernstænger for vinduerne og port med hejseværk i. Der var fest i gaden, når Hans Kornerups folk holdt "Rapsgilde" og efter endt høst på marken kom gående hjem med violin- og klarinetspil, hjem til dansen, punch og æbleskiver ! Nr. 23 blev senere solgt fra til købmand Rogers, der havde herreskrædderi - nu ejes ejendommen af slagtermestrene brdr. Hansen

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1920 eller senere


Billedet af H.S. Andersens indgangsparti kan ikke være taget samtidigt med de øvrige - det bedste bud må være at det er et billede fra omkring 1920'erne. De karakteristiske håndlæn er fjernet, og glarmesterens navn er for alvor kommet på facaden. Det fremgår af skiltet, at forretningen er grundlagt i 1887 - men om det er på samme sted ved vi ikke.
Den 9. august 1916 tages dette sjove billede af en af de forretningsdrivende i ejendommen -  hattemager Sanders -  og mon ikke det er fruen, der åbenbart er på vej til at kaste sig ud i trafikken med et køretøj, som vel må kaldes en cykel med hjælpemotorFoto Roskilde Museum 1916

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1915


"Isefjorden" - formentlig omkring 1915, hvor der er taget en del billeder fra gårdmiljøet som kan dateres til dette tidspunkt.


Damekonfektionsforretningen Jacob Wiingaards Eftf. -  Chr. Esch - har fået sit eget navn på facaden. Det kunne godt ligne glarmester H. S. Andersen, der står med sin hund i indgangen til glarmesterforretningen. Bemærk laugsskiltet.  Forretningen til højre har bl.a. en del herrehatte i udstillingsvinduet, og det er hattemager Emil Sander's forretning

Foto Roskilde Museum omkring 1915

Lokalhistorisk Arkiv i Taastrup - her dateret 1907-1909 

Hattemager Emil Sanders og modehandlerinde Anna Sørensen havde deres butikker i den vestre del og på billedet med hele butiksrækken ser vi dem i indgangspartiet til deres respektive butikker. På nærbilledet af Anna Sørensens butik er det sandsynligvis Anna Sørensen til højre i døren. Hun nævnes senere gift med Jens Brinchkilde i Klovtofte omkring 1920'erne, hvilket sikkert forklarer hvorfor dette billede er havnet i arkivet i Høje-Taastrup.

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1915

Foto Roskilde Museum omkring 1915

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1915

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1915

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1915

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1915

Glarmester H.S. Andersen og hans familie er registreret som lejere hos ejeren slagtermester Frederiksen i starten af 1890'erne, og

H. S. Andersen køber ejendommen i 1906. Han overdrager på et tidspunkt forretningen til sin søn Aage Andersen - hvornår vides ikke, men det er angiveligt junior, der med hvid kittel står her i midten af billedet mellem sine svende, og det er senior der kigger med fra billedets højre side.

                   

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1915

Foto Roskilde Museum  omkr. 1901/03

Glarmesterværkstedet ses her omkring 1901/03, og det dateres efter drengen til højre i billedet. Det er glarmesterens søn Aage, som er født i 1893, og mon ikke han på tidspunktet her er 8-9 år gammel?


H.S.Andersen ses bagest i billedet, og værkstedet må være på 1. sal i vestfløjen, bagest i gården.

                   

Foto Roskilde Museum 2014

Foto Roskilde Museum 2014

Glarmester-laugsskiltet, som ses på facaden omkring 1915, befinder sig i dag på Roskilde Museum. Det er tydeligt, at skiltet er skiftet ud i perioden mellem ca. 1900 og 1915 når man ser på et billede af facaden fra omkring år 1900.


Yderligere ser man, at også ophænget må være udskiftet efter 1915.


Læs mere om det viste skilt på Kulturarvsstyrelsens  oversigt over de danske museers samlinger  her         

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkr. 1914

Foto Lokalhistorisk Arkiv 1909

På billederne ser man manufakturhandler Wiingaards efterfølger Chr. Esch på to forskellige tidspunkter.

Billedet fra september 1909 er umiddelbart efter overtagelsen af forretningen, hvor der endnu ikke har været tid til at markere ejerskiftet med skiltningen.


Billedet fra omkring 1914 viser et interiør fra butikken, med Chr. Esch tættest på de tilstedeværende damer.


En af de ansatte er med på begge billeder, nemlig den unge frk.Tine Lytjohan, der på billedet fra 1909 er 16 år gammel.

På billedet fra omkring 1914 anes samme frk. Tine Lytjohan lige akkurat bag ved pigen med fletningen.     

Bag den ret nøjagtige datering af de to billeder fra manufakturhandelen gemmer der sig en sød lille historie:


Billedet fra omkring 1914 bliver brugt til illustration af en artikel i Roskilde Tidende i marts 1970 - en artikel skrevet af lokalhistorikeren Lotte Fang.

Det får frøken Lytjohan -  nu enkefru Tine Visby Jensen, og på tidspunktet 77 år gammel - til at sende billedet fra 1909 til Lotte Fang, da hun mente at det kunne ha' interesse.


Du kan her læse brevet og se de notater der er gjort på bagsiden af billedet.       

Foto Lokalhistorisk Arkiv omkring 1900

Foto Roskilde Museum omkring 1900

Annonce i Roskilde Dagblad 1901

Annonce i Roskilde avis 24. nov. 1875

Billederne fra omkring 1900 er formentlig de tidligst kendte af Skomagergade 21 og de har mange spændende detaljer. Ejendommen var på tidspunktet ejet af slagtermester Frederiksen.

 

Over porten til gården kan man se, at Otto B. Petersen har haft handel med kul, koks og brænde. Som et kuriosum kan nævnes, at der på bagsiden af billedet er anført, at han var gift med en datter af værtshusholder Jac. Hansen fra Algade 3, men alle hans tre døtre var hjemmeboende i 1901, så tidspunktet for giftemålet er uklart.


Skiltene til højre for porten fortæller, at der reklameres med "Isefjorden"'s rejsestald og udlejning af køretøjer, og at Frelsens Hær har lokale i gården ! Frederik Sørensen har en isenkramforretning, hvor Wiingaard senere åbner sin manufakturhandel.


Glarmester Andersen har butik under sit karakteristiske laugsskilt, men det er ikke det samme 15 år senere - så noget tyder på at der har været behov for udskiftning.


Lige over laugsskiltet aner man en tidligere skiltning eller bemaling. Der står helt klart Hotel, men fortsættelsen er mere utydelig, men der har helt klart stået Isefjord. Gæstgivergården Isefjord åbnede den 24. november 1875, og var på stedet til tæt på år 1900. Roskilde Borger- Haandværker- og industriforening, som ellers var knyttet til hotel Prinden, henlagde i årene 1878-80 sine møder til Isefjord, da der ikke kunne opnås en tilfredsstillende lejeaftale med prindsens forpagter, men i 1881 flyttede foreningen tilbage til Prindsen. 


Endelig ser vi Jørgen C. Nielsens møbel- og ligkistemagasin, som antageligt har haft et værksted i en af bagbygningerne - ligesom det har været tilfældet for glarmesteren. Jørgen C. Nielsen flyttede til Skomagergade 36 på den anden side af gaden lidt senere.  Historieskrivningen er lidt uklar, idet kilder mener at vide, at Jørgen C. Nielsen startede i 1896 netop i Skomagergade 36, men en avisannonce fra 1901 peger i en anden retning.  I 1989 forlod virksomheden Skomagergade og flyttede til Industrivej.


Når man sammenligner dette billede med billedet fra nedrivningen i 1973 er det ganske synligt, at 1. salen hen over møbel- og ligkistemagasinet er en tilbygning, hvor tagets rejsning er hævet ganske betydeligt.
 

Det "gamle" Skomagergade 23

Som tidligere nævnt, beskriver lokalhistorikeren Fanny Fang ejendommene i Skomagergade i "Jul i Roskilde" 1931- lidt om deres historie og lidt om beboernes liv og levned.


Om nr. 23 lyder det meget kortfattet:


"Tidligere hørte ejendommen nr. 23 med til nr. 21, og var ud mod gaden et rapsmagasin med jernstænger for vinduerne og port med hejseværk i. Der var fest i gaden, når Hans Kornerups folk holdt "Rapsgilde" og efter endt høst på marken kom gående hjem med violin- og klarinetspil, hjem til dansen, punch og æbleskiver ! Nr. 23 blev senere solgt fra til købmand Rogers, der havde herreskrædderi - nu ejes ejendommen af slagtermestrene brdr. Hansen"


Det er helt korrekt, men der gemmer sig yderligere en historie mellem købmand Rogers og slagtermestrenes ejerskab, og det kan egentlig undre lidt, at den historie er gået Fanny Fangs næse forbi, for den er ikke uden stof til lidt "bysladder", og det undgik sjældent Fanny Fangs opmærksomhed. Roskilde Museum  - omkring 1940

I 1917 købte brødrene og slagtermestrene Hansen ejendommen Skomagergade 23, og som det fremgår af billedet fra 1940, var der stadig en slagterforretning på stedet. Ved nedrivningen i 1973 viser billeder, at Radio- og TV forretningen "All-Radio" havde lokaler her.


Slagtermestrene købte ejendommen af fotografen C.L. Hansen, som havde indrettet sig med atelier på 2. sal. Der er tydeligt foretaget en ombygning, omend der også tidligere har været kviste på tagetagen.


Fotografen - som erhvervede ejendommen i 1910 -  har ikke haft brug for stueetagen, så den har han udlejet til "De Jydske Strikkeriers Udsalg", som flyttede hertil fra Ringstedgade 10 - og da de nye ejere i 1917 skulle indrette slagterforretning, flyttede "Jydske Strikkerier" til hjørnet af Ringstedgade og Støden.


Det fotografiske atelier fortsatte trods ejerskiftet, og i 1919 viser annoncering i Roskilde Avis, at fotograf A.M. Lynged har overtaget. I folketællingen i 1921 kan vi se at Lynged's fotografmedhjælper Jensine Dragsgaard har fået sig et værelse på 2. sal.


Roskilde Dagblad 2. maj 1910

Roskilde Dagblad 29. april 1910

Thomas Rogers købte Skomagergade 23 i 1874 af enken efter købmand Hans Kornerup, og her etablerede han sin forretning med klæder og herrebeklædning. Som en lidt usædvanlig kombination havde han sideløbende en forretning, hvor der blev solgt bl.a. sække, sækkelærred, dækkener til husdyr, muleposer o.s.v.

Man skal i den forbindelse erindre sig, at byens store købmandsgårde stadig drev landbrug og havde dyrehold.


Hans far William Rogers var kommet til Roskilde fra England tidligt i 1840'erne med sin hustru og 8 børn, og Thomas ( født 1838) var således af engelsk oprindelse, men boede hele sit liv i Roskilde, hvor han dør i 1916.


Han etablerede sig først i Skomagergade 8 - ved siden af bagermester Lange og siden Herbst - i perioden 1865-1874.


Roskilde Avis 4. okt. 1888

Lokalhistorisk Arkiv omkring år 1900

Der findes så vidt vides ingen billeder af Thomas Rogers' forretning.  Det nærmeste vi kommer er efterfølgeren skrædermester Lauritz Olsen, som formentlig omkring slutningen af 1899 overtager forretningslokalet. Det er nemlig på det tidspunkt at Thomas Rogers annoncerer, at han flytter sin forretning med de landbrugsorienterede varer op på 1. sal, hvor han også bor i den periode, hvor han ejer ejendommen.


Det fremgår i øvrigt af billedet, at der på tidspunktet har været to forretningslokaler i stueetagen, og at Rogers fortsat gør det tydeligt, at han driver forretning på 1.sal.


Lokalhistorisk Arkiv efter 1908  - sandsynligvis før 1910 men med sikkerhed før 1913

På billedet ser man Skomagergade 23 med tre store kviste, og i stueetagen kunne det godt se ud til at der er to butikker med hver deres indgang - foruden opgangen til 1. og 2. sal.

Der er grund til at antage, at fotograf C.L.Hansen efter sin overtagelse af ejendommen i 1910 hurtigt gennemfører en ombygning på 2.sal for at skaffe mest muligt lys til sit atelier- men præcis hvornår det sker ved vi ikke.

I slutningen af 1909 sker der noget usædvanligt.


Det annonceres, at der er udsalg hos skrædermester Olsen, men det har nu mere karakter af et ophørsudsalg, idet varelager og priserne er blevet vurderet på foranledning af Th. Rogers.


"på grund af bortrejse fra byen" lyder også ildevarslende.


Den mest sandsynlige forklaring er nok, at Laurids Olsen er rejst fra en økonomisk trængt forretning, og at Th. Rogers har penge i klemme.


Det kan naturligvis ikke afvises, at Laurids Olsen af andre årsager - måske familiære -  har set sig nødsaget til at opgive forretningen, og at Rogers gør hvad han kan for at hjælpe?


Det er ihvert fald en kendsgerning, at Rogers beslutter sig for også at afvikle sin egen forretning. Han annoncerer i februar 1910 med salg af diverse inventar, bl.a. sit pengeskab, og han overdrager sin forretning til Schmeltz' Eftf., og endelig sælger han sin ejendom i marts 1910 til fotograf C.L. Hansen.


Ifølge omtalen ved hans død i 1916 nævnes det, at han levede et stille liv efter afviklingen af forretningen, de sidste år plaget af sygdom.

Roskilde Dagblad 1. dec. 1909

Roskilde Dagblad 30. nov. 1909

Roskilde Dagblad april 1910