Store Gråbrødre Stræde

Store Gråbrødrestræde

Foto KB 2015

Foto Roskilde Lokalarkiv 1978 lige før Pios Hus nybygges

Foto Peter L. Gjevert Petersen 1957

Foto 1959 stillet til rådighed af Johnny Munkhauge

Foto 1959 stillet til rådighed af Johnny Munkhauge

Kirkegårdsmuren til Gråbrødre Kirkegaard på Store Gråbrødrestrædes sydlige side lå frem til 1959 nogle meter nordligere end i dag.


Muren blev nedrevet i 1959 og genopført der, hvor den står i dag.


Det er ikke svært at se, at gadeforløbet lige overfor Lille Gråbrødrestræde indtil da har været meget smalt.

Foto Det kongelige bibliotek, 1927-33


Behrmann taler om Lille Torvegade, og Jakob Kornerup har også placeret den middelalderlige Torvegade, som Store Gråbrødrestræde.


Dette anses for at være forkert, da angivelser i dokumenter fra middelalderen fastlægger navnet: Torvegade til at være lig med Algade.


Alle har formodet, at Store Gråbrødrestræde har været en middelalderlig gade, som afgrænsede Gråbrødre klosters område mod nord.  Det vides, at gaden er blevet udvidet, men gaden vestlige dels alder blev først rigtig draget i tvivl, da Roskilde Museum i 1979 udgravede Sankt Mikkels kirke.


Da kunne kirkegårdens grænse mod syd fastsættes, og det viste sig, der ikke kunne være plads til en gade mellem Gråbrødre klosters område og Sankt Mikkels kirkes område.


Derimod har andre udgravninger bekræftet, at strædets østlige del er fra middelalderen.


Store Gråbrødrestræde er med på Peder Resens kort, men navngives ikke.  På kortet fra 1750 ses gaden og den har navnet: Gråbrødrestræde.  Ud til den grænser Gråbrødre kirkegård, og endnu ses tydeligt ruiner af kirken og klosteret.  På kortet 1791 er ruinerne væk, og navnet: Store Gråbrødrestræde slået fast.


Store Gråbrødre Stræde har sit navn efter Roskildes franciskanerkloster, som lå ca. hvor kapellet på Gråbrødre Kirkegård ligger. Klosteret blev stiftet i 1237.


Fra 1781 boede der flere generationer af rebslagere ejendommen Algade 28.  De holdt til i mellembygningen og deres rebslagerbane var i Store Gråbrødre Stræde langs kirkegårdsmuren op mod Hestetorvet. Endnu i 1910 var her rebslagning.


I februar 1925 blev der forhandlet køb af jord i Store Gråbrødre Stræde mellem Roskilde kommune, vognmand J.P. Frederiksen og grosserer Jeppesen med flere.  J.P. Frederiksen skulle afgive 21 m2 og ville få ca. 150 kr. for det. Det andet areal skulle byen have uden udgifter, men til gengæld skulle der sættes et ca. 16m langt plankeværk op langs det nye skel. Det ville koste ca. 400 kr. Vej- og Brolægningeudvalget havde sagt god for købet og i marts solgte vognmanden.


Gaden var nu blevet udvidet fra hjørnet til Hestetorvet og til muren ind til Gråbrødre Kirkegård.


I 1959 blev kirkegårdsmuren til Gråbrødre Kirkegaard nedrevet og retableret nogle meter sydligere. Tiden var løbet fra den meget smalle passage lige ved Lille Gråbrødrestræde.


Beskrivelsen stammer fra Lotte Fangs udgivelser om "Roskildes gader og stræder", og den tilpasses løbende, når der er anledning hertil.