Skomagergade 38

Skomagergade 38

Foto KB 2021

Ejendommen er sandsynligvis opført omkring 1925/1930, hvor den erstattede en ejendom fra 1796.


I dag danner ejendommen rammen om "Halifax Burger", som er en mindre kæde af restaurationer ( i 2021 på Amager, Køge og Roskilde) - og tidligere fandt man her "Jensen's Bøfhus".

Fra omkring 1925/1930 og frem til 1994 var der slagterforretninger med skiftende ejere - og i en kortere årrække et fotoatelier, som var en del af den landsdækkende virksomhed "Kehlets Stella Nova".


I den gamle ejendom fra 1796 var der i mange år en urtekramforretning drevet af familien Aarestrup i 2 generationer, men denne blev lukket i 1892, og ejendommen tjente derefter som alm. privatbolig.


I en årrække kunne man finde "Jensen's Bøfhus" på adressen, men den landsdækkende kæde indskrænkede i 2020, og bl.a. lukkede restaurationen i Skomagergade.


Foto KB 2017

Foto KB 2017

Skomagergade 38-44 set fra bagsiden- og med indgang fra Blågårdsstræde til Svanes Plads.


Man kan vist godt tillade sig at mene, at det ikke er byens mest attraktive syn, men tre restaurationsvirksomheder på stribe har jo deres særlige behov "bag facaden"


Bag nr. 38 til venstre i billedet, er der etableret et moderne udluftningssystem/skorsten, der hvor der tidligere i mange år stod en skorsten fra slagtervirksomheden.


I nr. 40 ses stadig skorstenen fra de bagerivirksomheder, som tidligere lå på stedet


Samme udsigt - formentlig en gang i 1980'erne - hvor man stadig kunne se den gamle skorsten fra slagterforretningen. Den har ikke været helt nem at få brudt ned, når man tænker på beliggenheden !


Det udaterede foto er fra før 1990, hvor man forlod de gamle telefonområdenumre 02/03 o.s.v.


Lokalhistorisk arkiv - udateret

I perioden 1958-1994 var det familien Ringstrøm, der havde slagterforretningen "Kødspecialisten" i ejendommen. Det var Poul Ringstrøm der startede som lejer i 1958 og senere erhvervede ejendommen, og i 1984 blev sønnen Peter kompagnon.  Det siger vel noget om familiens sans for humor, at man fra 1984 skiltede med navnet "P. Ringstrøm og Far" - vistnok ikke set hverken før eller siden i Roskilde.
Lokalhistorisk Arkiv omkring 1984

Lokalhistorisk Arkiv  1967

Slagtermester Poul Ringstrøm (1926-2016) fortalte i maj 2000 til Roskilde Dagblad om sine 36 år som slagtermester i Skomagergade, efter at han i 1958 overtog forretningen efter sin tidligere mester Charles Hansen.


Du kan læse artiklen her


Foto Thomas Olsen Roskilde dagblad 2000

Billedet fra omkring 1950/51 rummer en fantastisk detailrigdom.

Skomagergade 38 rummer ikke mindre end tre forretninger. Mod øst ved porten ser vi Kehlets Stella Nova, som i 1952 flyttede til Skomagergade 4. I midten Charles Hansens ganske lille slagterforretning ( ifølge den senere ejer Poul Ringstrøm kun på 12-13 m2) og yderst mod vest en minimal forretning, som formentlig har tjent som ind- og udleveringssted for kunder med vasketøj til det dampvaskeri, som lå bag naboejendommen i nr. 40. Dampvaskeriet har forsynet hele ejendommens tagudhæng med sit navn i store bogstaver.

Reidls Foto boede i nr. 40 på den anden side af porten i nogle få år endnu, idet Reidl flyttede til Algade 27 omkring 1954-55


Lokalhistorisk Arkiv  omkring 1950-1951

Et billede næsten identisk med billedet fra omkring 1950/51 - bortset fra at det er fra 1938, og ikke meget er ændret.

Man kan se at fortovet og de gamle rendestene er den "gamle" Skomagergade, men det ses også, at kloakeringen pågår i gadens østlige ende.


Lokalet, hvor Kehlets Stella Nova senere flytter ind, står på tidspunktet tomt, men det kan meget vel være denne forretning der er på vej - det var nemlig på det tidspunkt at fotografkæden ekspanderede med filialer i de danske provinsbyer.

Skiltet for Reidls foto har også et andet udseende, og den karakteristiske flagstang over døren til købmandshandelen i nr. 27 er der stadig.Lokalhistorisk Arkiv  1938

Lokalhistorisk Arkiv  Fastelavn 1928

Billedet fra 1928 er en bekræftelse på, at den oprindelige bygning i et plan nu er en ejendom i tre etager. Man ser det karakteristiske tyrehoved over slagterforretningen.


Meget tyder på at slagter Poul Poulsen erhverver bygningen lige i starten af 1920'erne fra vaskeriejer P.Nielsen, som igen har købt ejendommen af fhv. købmand Aarestrup et sted imellem 1916 og 1921.

Det er uklart om slagter Poulsen etablerer slagterbutik i den gamle ejendom, men det er i hvert fald sikkert, at det er ham der forstår byggeriet af den nye.

Fanny Fang skriver i 1931, at Poulsen "bygger om", men det ser nu mere ud til at der nybygges, da den gamle ejendom fra 1796 næppe har været et godt udgangspunkt, og desuden er facaden rykket en lille meter mod nord i den nye ejendom.


Flensborgs boghandel har udgivet et håndkoloreret postkort med et foto dateret juli 1923. Fotografen er A. Christiansen, som meget behændigt har fået sit eget virksomhedsskilt med til højre i billedet - det er i det, der dengang var porten ind til Skomagergade 31.

Det er helt klart, at man over facaden til nr. 38 kan se et oksehoved - men flaget og mangelfuld kolorering ødelægger muligheden for at se, om der allerede der skulle være bygget 1. og 2.sal, men det er næppe tilfældet.

Ved folketællingen i 1925 kan man se, at familien Poulsen bor i forhuset (ingen etager er nævnt)- men i 1930 er der forretning(er) i stueetagen - lejere på 1. sal og familien Poulsen er flyttet på 2. sal - så alt tyder på at nybygningen er foretaget mellem 1925 og 1928.


Flensborgs Boghandel/ Lokalhistorisk Arkiv  foto A.Christiansen 1923

Før der blev opført en ejendom i tre etager, lå der en ejendom fra 1796 med udnyttet tagetage og en kælder, hvortil der har været adgang fra bagsiden af huset.

Der har også været et baghus, hvor der gennem årene har været skiftende lejere, men fra folketællingen i 1921 ser det ud til at udlejningen ophører.


Der var i årene frem til 1892 en urtekræmmer med bl.a. ost og smør - omkring midt i 1860'erne overtog C.J. Aarestrup forretningen efter at faderen Peter Brønniche Aarestrup var død, og senere da moderen også gik bort, drev han forretningen sammen med sine to søstre indtil 1892, hvor også den ene søster faldt bort. Her opførte forretningen, og ejendommen var derefter udelukkende en alm. privatbolig - først for Aarenstrup - fra omkring starten af 1920'erne for vaskeriejer P.Nielsens familie, og efter få år var det så vitualiehandler/slagter Poulsens familie der rykkede ind. Der er formentlig først etableret en lille slagterforretning i ejendommen, men efter få år er der ombygget eller nyopført den tre-etages ejendom, som står den dag i dag.


Dateringen af billedet tager udgangspunkt i det faktum, at naboen i nr. 40 er bagermester Andersen, der erhvervede forretningen fra bagermester Richter omkring 1902/04.


Bemærk at nr. 38 rager en meter ud i gadebilledet i forhold til nr. 40 ( det gør den ikke i dag)  - endnu et argument for at den såkaldte ombygning snarere har været en nybygning.


På billedet må man undre sig over ikke at kunne se gavlen fra nr. 40 ! Forklaringen kan være, at det er fra det tidspunkt, hvor det gamle hus på nr. 40 blev nedrevet og et nyt opført ca. 1894

Lokalhistorisk Arkiv  udateret -   i perioden 1902-1928

Lokalhistorisk Arkiv  udateret -  måske omkring 1894

Lokalhistorikeren Fanny Fang har beskæftiget sig med købmand Christian Jørgen Aarestrup i "Jul i Roskilde" både i 1931 og i 1937.


I 1931 omtales Aarestrup og hans søstre flere gange i hendes beskrivelse af en tænkt gåtur ned ad Skomagergade, hvor de enkelte ejendomme og deres beboere er omtalt.


Du kan læse hele artiklen her


Da Aarestrup dør i den høje alder af 96, skriver Fanny Fang noget, der til forveksling ligner en nekrolog i "Jul i Roskilde" 1937.  Det er i sig selv usædvanligt, men der er også tale om et menneske, som den ganske by har kendt i mange, mange år, og tydeligvis med rette respekteret meget - den første i slægten kom til Roskilde allerede i 1768 og slægtens virke er en betydelig del af byens historie.


Du kan læse artiklen fra 1937 her

Et af de seneste billeder der viser nr. 38 inden nybygningen.


Billedet er på en anden måde af særlig lokalhistorisk interesse, idet to af personerne kan identificeres.


Den statelige herre med uniformskasket og stok er toldforvalter Treschow, som bl.a. har indskrevet sig i Fugleskydningsselskabets historie som formand i flere omgange og siden æresmedlem.

Herren til højre på trappetrinnet er købmand og konsul Schram foran sin gamle købmandsgaard.


Lokalhistorisk Arkiv  - 1900

Sandsynligvis det tidligste billede af Skomagergade 38.


Det er naturligvis nr. 40 der er hovedmotivet - men ikke desto mindre er knapt halvdelen af 38 også med på billedet.


Lokalhistorisk Arkiv har dateret billedet til "før 1894" af den indlysende grund, at det år blev nr. 40 revet ned.


Hvis man ser på nr. 38 kunne man godt tro på at billedet er fra før 1892, hvor Aarestrups høkerforretning blev nedlagt og vinduerne forsynet med gardiner - og aner man et skilt over døren ?


Lokalhistorisk Arkiv  - før 1894