Skomagergade 3

Skomagergade 3

Foto KB 2014

Den nuværende ejendom er bygget i 1912, hvor der i underetagen er to forretninger på hver sin side af porten.

Indtil 1984 var der to forretninger til venstre for porten, men i det år skete der en sammenlægning til èn forretning.


Gennem porten kan man komme frem til Schmeltz Plads, og bagbygningen til venstre for porten er indrettet til erhverv ( frisørsalon) ) og selve baggården er i betydeligt omfang indrettet til parkering via Schmeltz Plads.

Foto KB 2018

Foto KB 2023

Et kendt motiv i Roskildes bybillede anno 2018 - lørdag formiddag lokker Den Franske Vinhandel  og Mogens Kaagaard ( ejeren i årene 1999-2011) med smagsprøver på vin/spiritus og chokolade

Foto KB 2018

Byggesagsarkivet 1979

Byggesagsarkivet 1979

Indtil 1984 var den forretning som vi ser i dag opdelt i 2 selvstændige forretninger.


I lejemålet til venstre var indtil omkring 1975 Manniches Eftf. v/Jens Haaning - en tobaksforretning med både detail- og engrossalg.


Forretningen til højre var fra 1912-1933 Marie Hansens Broderiforretning. Derefter blev den til "Elite Modehandel" v/Elna Sørensen, som overtages af Grønlund Thomsen omkring 1938, og fra 1944 og frem til omkring 1979 en frisørsalon "Elite" v/ Inger Christensen, som på det tidpunkt flyttede sin salon op på 1. sal i "privaten".


Frisørsalonen blev afløst af børnetøjsforretningen "Tarok".


Tobaksforretningen til venstre blev omkring 1975 afløst af "Susannes Stoffer" - senere "Karsten Reumert stoffer", og omkring 1979 overtog så "Optiker Ole Steen".


Det var optiker Ole Steen der i 1979  fik opsat det blikfang - et par briller i stil med de gamle laugsskilte - som den dag i dag pryder ejendommen.


I 1984 overtager optiker Ole Steen naboforretningen "Tarok" og sammenlægger de to forretninger.


Optiker Ole Steen blev en del af en sammenslutning af selvstændige optikere med navnet "Optiker-Ringen", som i 1989 valgte at profilere sig med ensartede facader  - og skiftede navn til "Profil Optik".


"Profil Optik" - flyttede til Algade 13 i "Prindsen"s ejendom på hjørnet til Sankt Ols Gade i 2023.


Derefter holdt "nicolai's optik" flyttedag fra adressen lige overfor i Skomagergade 10, hvor optiker Nicolai Wantzin og hans forretning havde været siden 2010, hvor han blev selvstændig efter at ha' været ansat hos "optiker Ole Steen" og "Profil Optik".


Gennem porten og ind til området bag hovedbygningen "gemmer" sig en frisørsalon.


Bygningen rummede oprindeligt tobaksfabrikation, men er som det fremgår siden ombygget eller renoveret flere gange - senest i 1984 og 1990.

Foto KB 2019

Den Franske Vinhandel fik sit navn i 1970 - men har været på stedet siden 1878, og er oprindeligt etableret 1868 på det daværende Rådhustorv af købmand Chr. Winther.


I perioden fra 1868 ( og til 2023)  har der kun været 6 indehavere.


I slutningen af 1950'erne var der omkring 35 købmænd fra Røde Port til Helligkorsvej - "Den Franske Vinhandel" er den eneste af disse der er tilbage  - nu måske mere som specialforretning for en del af købmandsbutikkernes varesortiment, men meget langt fra de supermarkeder, der i dag har afløst den traditionelle købmandsforretning.


I Jul i Roskilde 2008 beskrev den daværende ejer Mogens Kaagaard sin forretning under overskriften "Strøgtur i Skomagergade". Læs artiklen her.

Mogens Kaagaard ejede forretningen fra 1999-2011, hvor forretningen blev overdraget til Ulrich Kaagaard.


På forretningens hjemmeside 2015 har Ulrich Kaagaard og hans medarbejdere - ikke uden selvironi og ganske humoristisk - beskrevet sig selv med tillæg af en mere nøgtern gennemgang af historien. Læs her


I Jul i Roskilde 2003 beskrev den daværende ejer Jørgen Larsen også forretningen og dens historie under titlen "Den Franske Vinhandel - før, nu og i fremtiden". Jørgen Larsen var bestyrer og senere ejer af forretningen i perioden 1970-1999. Læs artiklen her


 

Omkring 1954/55 sad der en lille pige ved porten og så på livet i Skomagergade. Hun boede på 2. sal, og i 2019 har den nu voksne Helle Dahl Hunderup fortalt nogle få erindringsglimt fra stedet.  Dertil kommer nogle yderligere erindringer fra opvæksten i Roskilde, som også fører os til Sankt Peders Stræde og Vindingevej, og der er informationer, som nok ellers var gået i glemmebogen.


Du kan læse den ganske interessante beretning her  

I perioden ca. 1910-1916 havde købmand Chr. Winther en medarbejder, som senere skulle blive nok så kendt i datidens Roskilde.


Det var den ambitiøse Harry A. Jensen (1889-1976), som i 1916 etablerede sig som selvstændig købmand på adressen Algade 39, som senere i en lang årrække skulle blive kendt som "TTU-bygningen".

Allerede i 1919 etablerede han sammen med en kollega Oluf Christensen en engros-virksomhed i Jernbanegade 12, og han blev eneejer allerede i 1921, men drev fortsat virksomheden under navnet "Christensen & Jensen".


Hans liv og virke er beskrevet i Historisk Årbog for Roskilde Amt 2018, hvor Eva Tønnesen skriver om "Den selvbevidste matador".  Du kan læse beskrivelsen her.


For Roskildensere er det er vel næsten overflødigt at tilføje, at Harry A. Jensen er far til journalisten, forfatteren m.m. Lise "Matador" Nørgaard, som blev født i Algade 39.

I bogen "Kun en pige" fra 1992 kan man finde yderligere personlige erindringer om hendes far.

Lokalhistorisk Arkiv - mellem 1912 og 1936

Det tidligst kendte billede af ejendommen efter byggeriet i 1912. Dateringen kan ikke blive mere præcis, end at det er før 1936, hvor forretningens navn blev ændret til "Chr. Winther og søns's Eftf. v.Gerner Jørgensen".


Chr. Winthers søn Albert overtog forretningen allerede i 1910, men tilsyneladende har han ikke ændret på forretningens navn i den anledning.


Det elegante jakkesæt kunne tyde på at vi er tættere på 1936 end 1910.


Byggesagsarkivet 1911

Roskilde Dagblad april 1912

Den første lejer i butikken til venstre nærmest porten var Marie Hansen, som ifølge annoncering i Dagbladet havde overtaget Johanne Christensens Broderiforretning, og åbnede den 10 april 1912.


Birte Havnø fortæller i 2023 :


" Marie Ingeborg Hansen var min morfars søster, og hun drev broderiforretningen i perioden 1912 til 1933.

Hun blev aldrig gift, og en kusine har fortalt mig, at hun ønskede at gifte sig med en husmandssøn, men at min oldefar - politiker og landbrugsminister for Venstre Ole Hansen - ikke fandt ham god nok. Så besluttede hun, at hun aldrig ville giftes, og blev det heller ikke.


Hun ejede i perioden 1922-1933 det tidligere så smukke hus på Frederiksborgvej 107, men i 1933 solgte hun huset og afviklede sin forretning og flyttede til København.


Hun levede derefter af sine opsparede midler, og døde i 1979, 97 år gammel.


Marie Hansen overtager broderiforretningen efter den tidligere indehaver Johanne Christensen, som havde etableret sig 15. april 1899.


Det kan dermed slås fast, at det er Johanne Christensens broderiforretning vi ser yderst til venstre på billedet fra Flensborgs samling af postkort.

Et postkort fra boghandler Flensborgs samling, som viser ejendommen, der blev nedrevet inden der kunne nybygges i 1912.


Kaffemøllerne og lamperne i vinduerne fortæller at det er taget efter at byen fik elektricitet i 1906 - så det sandsynligvis er taget meget tæt på nedrivningen i 1910/11.


Chr. Winthers købmandsbutik er etableret i 1868 på torvet, men flyttede snart til Skomagergade 3 i 1878.


Selv om Flensborg kalder den kommende ejendom for "Manniches ejendom", så står svogrene Wilhelm Manniche og Christian Winther begge som ejere i folketællingerne/tingbøger fra den tid.


Porten fører ind til en gård, hvor der bl.a. var bygninger til tobaksfabrikation.


Vi ved, at butikken til venstre for porten i mange år har været en bagerbutik,  men fra 1894 ved vi med sikkerhed, at Agnethe Christiansen flyttede sin broderiforretning fra Algade 15 til Skomagergade 3.  Denne forretning blev overtaget af Johanne Christensen omkring 1899.


Da det stod klart at ejendommen skulle nedrives, søgte Johanne Christensen efter nye (midlertidige) lokaler, og fandt plads på 1. sal over genboen bagermester Herbst i Skomagergade 8.


Johanne Christensen vendte dog ikke tilbage, og Marie Hansen overtog. 

Sandsynligvis har sygdom spillet en rolle, for i folketællingen 1916 bor hun i Provstevænget med sin mor, og det nævnes, at hun har permanent nervesvækkelse.


Johanne Christensen var iøvrigt datter af Christian Christensen, der ejede Algade 10 i perioden 1873 til 1891, og her havde sin farverivirksomhed. 


Chr. Winther og Manniche "byttede plads" i den nye bygning.

Chr. Winthers købmandsforretning blev siden (1970) til "Den Franske Vinhandel".


W.Manniches tobaksforretning  - senere "Manniches Eftf." fortsatte helt frem til omkring 1973/1975 - i de seneste mange år med Jens Haaning som ejer bag disken. Det var både en detailhandel og ikke mindst en engros-handel med hele midtsjælland som markedsområde.


Roskilde Avis 4. februar 1911

Roskilde Avis 1. maj 1899

Roskilde Avis 25. marts 1894

Christian Winther var søn af garvermester Jørgen Frederik Winther, der i 1835 etablerede sin garveri-virksomhed i Allehelgensgade 2.


Det har åbenbart ligget i kortene, at det skulle være Christians storebror

Hans Winther, der skulle efterfølge faderen som garver, og Christian fik derfor en købmandsuddannelse.


I 1868 etablerede han en købmandsforretning i faderens ejendom på hjørnet ud mod Nytorv ved siden af garveriets lædervareudsalg længere mod vest.


Det var i perioden med forretningsadresse ved Nytorv, at Christian Winther blev fuglekonge i 1875. Han var som sin bror Hans skydebroder i fugleskydningsselskabet, og de blev begge fuglekonger.


Fugleskydningsskiven hører til blandt mere festlige - motivet er bl.a. et udvalg af købmandsforretningens vareudvalg - sammen med beviset på fuglekongeværdigheden - kongebåndet.10 år senere flyttede han til Skomagergade 3, som han erhvervede sammen med Wilhelm Manniche, som meget sandsynligt har været en barndoms- og ungdomsven, og de etablerede så hver for sig deres forskelligartede virksomheder.


Da Christian flytter til Skomagergade 3 er han ugift, men i 1890 kan vi i folketællingen konstatere, at han har giftet sig med Wilhelm Manniches søster Petrea, og at de har fået fire sønner.


Wilhelm Manniche forbliver ugift, og ikke helt overraskende bliver det så to af Christian og Petrea Winthers sønner, der overtager efter deres morbroder og viderefører "Manniches Eftf.".


 Wilhelm Manniches farfar Niels og farmor Marianne er oprindeligt fra Århuskanten, men de flytter til Gevninge, hvor Niels Manniche i en periode er forpagter af Lindenborg Kro.


I starten af 1830'erne etablerer han en bedemandsforretning i Skomagergade 34 ( nu nr. 26).

I 1850 kan vi i folketællingen se, at ægtefællerne er flyttet til Duebrødre Hospital, hvor Niels Manniche dør i 1853.


Wilhelm Manniches far Jens A. Manniche og mor Mine er registreret med bopæl i Karen Olsdatter Stræde i 1860 med en søskendeflok på 7  - den 8. og ældste er fløjet fra reden.  Jens A. Manniche omtales i diverse registre som vejingeniør og amtsvejinspektør.


Familien er bosiddende i Skomagergade (sandsynligvis nr. 29) ved folketællingen i 1855


Inden da har familien boet på torvet i den østligste del af den store karrèbygning midt på torvet.


Christian Winther har på et tidspunkt fået et godt øje til Wilhelms lillesøster søster Petrea. Hun var i en periode husholderske for sin storebroder Jens, som var skolelærer i Sæby, men i starten af 1880'erne gifter hun sig med Christian og etablerer sig i Skomagergade 3.


Foto Roskilde Lokalarkiv 1903/04

Foto Roskilde Lokalarkiv 1893

W.Manniches tobaksfabrik den 3. april 1893. Det er fabrikanten selv - 53 år gammel -  med kasket sammen med de 21 ansatte tobaksspindersvende, cigarmagere, lærlinge og arbejdere, herunder 13 børn. Børnearbejde var vidt udbredt især i tobaksindustrien.


Manniches konkurrent i byen var Ferdinand Bang på hjørnet af Algade og torvet. I slutningen af 1920'erne opgav Bang sin skråproduktion og frem til 1941 blev skråene indkøbt hos Manniche.

Årsagen var angiveligt, at Bang grundet en fejlleverance blandede jernvitriol i skråen i stedet for kobbervitriol, og det gav en dårlig smag af jern. Det medførte mange klager, og den blev usælgelig.

Gået på klingen måtte Bangs skråmester Busk indrømme, at han faktisk havde lagt mærke til den dårlige smag, og at han derfor købte sine egne skrå hos Manniche !!!


Med til historien hører også den information, at Wilhelm Manniche i konfirmationsalderen arbejdede hos Ferdinand Bang - om det var som arbejdsdreng eller som lærling er uvist, men han har åbenbart fået lyst til branchen og til at blive selvstændig - og endte altså med at blive kollega og en konkurrent til sin gamle arbejdsgiver.

Kirkegårdsinspektør Hans Rønø udgav i 1960'erne en række bøger med "Roskilde-billeder fra svundne dage".


I 1966 bliver "Roskildes tryllepind" omtalt - et opsigtsvækkende fund i 1898, hvor man fandt en lille træpind med påskrift af runer på alle sider.


Læs historien her

Roskilde Tidendes "vugge" stod i Skomagergade 3, hvor den første udgave så dagens lys  den 23. december 1873.

Redaktør og ejer Julius Christiansen flyttede dog relativt hurtigt videre allerede året efter. Det var nu ikke så langt, for det var til en bagbygning til "Walløes Gaard" - den forlængst nedrevne ejendom, som var nabo mod nord  til det gamle rådhus på torvet. I 1878 gik vejen tilbage til baghuset i Skomagergade 9 hos guldsmed Frandsen. 53 år senere gik turen så retur til torvet i Flensborgs bygning i 1931 og fra 1962 flyttede avisen etapevis til Algade 18/St.Gråbrødrestræde - første med et nyt trykhus i 1965 og i 1970 blev avisen endeligt samlet på den nye adresse.


Avisen lukkede og slukkede den 31. oktober 1986.


I Jul i Roskilde 1986 skrev Lotte Fang om avisens historie, og du kan læse artiklen her


Roskilde Lokalarkiv omkr. 1870

Ejendommen ca. 1870


Fotoet angives at være taget af Kristian Hude men han var kun 6 år gammel på det tidspunkt, så der skulle vist ikke herske tvivl om, at dette billede er affotograferet på et senere tidspunkt fra den oprindelige udgave.


Der er på tidspunktet indrettet en butik til venstre for porten, og vi ved at Roskilde Tidende var her for en kort bemærkning 1873/74, men i resten af ejendommen ser der ud til at have været almindelig beboelse inden der blev ombygget til forretninger i starten af 1880'erne.


Vi ved at bagermester Peter Lawerentz sammen med sin hustru havde et bageri i ejendommen Skomagergade 3 ifølge folkeoptællingerne i 1845 og 1850, og det er sandsynligvis det lokale, hvor bageriudsalget har ligget, vi ser på billedet.


Ved folketællingen i 1855 bor familien i Skomagergade 31.

Det kan forekomme lidt underligt, da Lawerentz allerede i 1840 har købt ejendommen Skomagergade 8, hvor han i 1850 etablerer et nyt bageri i bagbygningen.


Yderligere må man undres over at Lawerentz i stedet for at flytte bageriet til Skomagergade 8 i stedet vælger at åbne et nyt bageri på "torvet 2" - den midterste bygning af den i 1908 nedrevne torvekarrè - men han er der nu kun i få år inden han omsider rykker ind i bageriet i Skomagergade 8.


Bageriet i Skomagergade 3 overtages af bagermester Jens Christian Schmidt - dog også kun for et kortere åremål, for vi kan se at han i 1854 annoncerer med torvet som adresse.

Der har været bageri i ejendommen siden 1761.


Det blev etableret af ejeren af ejendommen Johan Jacobsen senior, og og siden overtaget af sønnen med samme navn.


Johan Jacobsen junior blev fuglekonge i 1840 - og inden da blev hans far også fuglekonge i 1804.


På skiven fra 1830 viser Johan Jacobsen junior et interiør fra bageriet.


Da Johan Jacobsen junior dør i februar 1834, har enken har formentlig drevet virksomheden videre i en periode.


I 1840 sælges ejendommen til købmand Østrup, men bageriet fortsætter.


Vi ved at bageriet på et tidspunkt inden 1845 overtages af bagermester Peter Lawerentz ( født 1810)


Skiven er beskrevet på fugleskydningsselskabets hjemmeside, og du kan læse omtalen herFugleskydningsskive 1830 - foto Bennie Hansen