Store Gråbrødre Stræde 1

Store Gråbrødrestræde 1

Foto KB 2015

Store Gråbrødrestræde 1 er den karakteristiske bygning, som blev opført i 1965 til den nu hedengangne Roskilde Tidende - trykkeri i kælder/stueetage og redaktion m.v. ovenpå.


Siden blev bygningen overtaget og ombygget af Roskilde Bank, som bl.a. benyttede det store lokale ( den gamle trykkerihal)  i kælder/stueetage til diverse mødevirksomhed, og i 2001 opførte banken en ejendom på hjørnet af Store Gråbrødrestræde og Hersegade.


I dag er ejendommen overtaget af pengeinstituttet Nordea, som også benytter det store lokale - nu med navnet Nordea-salen - til mødevirksomhed.Foto  Birthe Milandt 2014

Før Roskilde Tidende i 1965 opførte sin kombinerede trykkeri- og redaktionsejendom var der på stedet en produkthandel.


Der findes så vidt vides ingen billeder af denne virksomhed - de nærmeste vi kommer er billedet af et bundt nøgler, hvor nøgleskiltets tekst fortæller at der på stedet også har været handlet med kul & koks.


Nøglebundtet blev fundet og købt på et loppemarked af Birthe Milandt, og et billede heraf offentliggjort på FB-siden "Roskilde i Billeder" i 2014.


Roskilde vejviser 1937/38 fortæller om "R. Jacobsen - Produkforretning"