Store Gråbrødrestræde 25

Store Gråbrødrestræde 25

Foto KB 2016

Ejendommen hører til blandt de absolut ældre i byen, nemlig fra 1830.


Postadressen er i dag nr. 25, men nævnes i folketællingerne i starten af 1900'tallet som nr. 23


I 2024 findes restaurationsvirksomheden "Shanti" på stedet

Foto Peter Wegeberg 1986

I 1986 blev cafè "Ricard" etableret af Peter og Martin Wegeberg, Martin Jensen og Jesper Cuno Ravn.


Det var denne kreds, som senere flyttede og etablerede spillestedet m.v. "Gimle" i Ringstedgade.


Tidligere har der været andre virksomheder, f.eks. i 1960'erne "Graabrødre Vinlager" - og tilbage omkring århundredeskiftet lå der et af byens mange værtshuse "Cafè Svogerslev". Omkring 1902/05 lå der en manufakturhandler "Den hvide Flip", og endnu tidligere omkring 1865 en restaurationsvirksomhed med navnet "Constancia"

Kirkegårdsinspektør Hans Rønø udgav i 1960'erne et antal bøger om "det gamle Roskilde i billeder" med tilhørende tekster.


I en af disse fra 1963 omtaler Hans Rønø Store Gråbrødrestræde 25 med en illustration af "Cafè Svogerslev".

Billedet er fra ca. 1906 eller kort tid derefter jfr. oplysningerne i Rønø's beskrivelse kombineret med folketællingerne fra 1907 og 1911 - bemærk at N.P.Hansen har fået sit navn på væggen, men den tidligere ejers navn er endnu ikke fjernet fra vinduet

 

Postkort fra starten af 1900-tallet   - efter 1906

Hans Rønø, "billeder fra det gamle Roskilde" 1963

Roskilde Dagblad  juli  1906

Roskilde Dagblad bringer i sin udgave den 6. juli 1906 et referat fra Byrådets møde, og det fremgår at både gæstgiver Hansen fra "Svogerslev" og gæstgiver Nielsen fra "Smedegaard" i Ringstedgade søger om bevilling til at udskænke for andre end de overnattende gæster.


Den gode hr. Hansen har nok været lige en tand for smart i sin ansøgning, idet han henviser til at der har været drevet gæstgiveri på stedet i 30 år, hvilket er en sandhed med modifikationer, idet det forholder sig således, at der 30 år tidligere har været et forlængst lukket  gæstgiveri på stedet, som først er åbnet igen som gæstgiveri primo 1905.


I dag kan vi med billeddokumentation se, at der var en manufakturhandel på stedet lige før "Svogerslev" åbner, så Byrådet gennemskuede forsøget på at pynte lidt på ansøgningen.


Byrådet udsætter derfor sagens videre behandling, men bevillingen falder på plads ved Byrådets møde den 16. august

Roskilde Dagblad jan 1907

En lidt usædvanlig nytårshilsen fra "flere stamgæster" -  eller kunne man tænke sig at det igen er den smarte forretningsmand, der på en snedig måde reklamerer for sin virksomhed ?

Forud for N.P.Hansens virke som cafè-ejer ( som starter i foråret 1906) gemmer der sig en grum historie.


Det er en tidligere slagtermester og kreaturhandler N.P. Nielsen fra Svogerslev der åbner restaurationsvirksomheden i St. Gråbrødrestræde primo januar 1905. Den tidligere bopæl giver nok svaret på navngivningen af restaurationen.


Han havde tidligere haft succes med sine aktiviteter, men skifter sandsynligvis erhverv grundet økonomiske problemer.


Han flytter sammen med sin kone Jensine Kristine Nielsen til ejendommen i St. Gråbrødrestræde sammen med deres 4 fælles børn og der kommer yderligere et barn ( født 1904), som familien tager til sig. Hvorfor ved vi ikke, men vi ved, at N.P.Nielsen havde været fadder ved barnedåben.


Ulykkeligvis vokser problemerne åbenbart for N.P.Nielsen, og allerede i november 1905 tager han sit eget liv. Han bliver fundet død i et pensionat på Halmtorvet, hvor han har hængt sig i en sengestolpe. Dagspressen omtaler dødsfaldet og peger på økonomiske årsager som begrundelse  -  om det forholder sig således ved vi ikke, men det står klart, at enken og børnene måtte se hårde tider i øjnene !


Efterfølgeren N.P.Hansen er på tidspunktet bosat i Frederikssund, men han overtager driften , og senere flytter han så med sin familie ind i ejendommen.

Roskilde Dagblad jan. 1905

Roskilde Dagblad maj 1906

Peter Elfelts arkiver - - -sommeren  1904

Fotografen Kristian Hude var i en periode " i lære" hos den københavnske fotograf Peter Elfelt, men det vides dog ikke i hvilket omfang. Det er i Elfelts arkiver at dette billede indgår -  Kristian Hude har lidt tidligere taget næsten identiske billeder, men det er uklart hvem der i dette tilfælde er ophavsmanden.


Det kan tidfastsættes til efter 1902, hvor Hestetorvet 5-7 stod færdigbygget, og hvorfra billedet er taget. Manufakturforretningen "Den hvide Flip" var på stedet på det tidspunkt, og forretningen blev primo 1905 afløst af cafè "Svogerslev. Ifølge lokalhistorikeren Fany Fang har navnt i en periode været "Royal".


På udsnittet af det originale billede ser man en karakteristisk detalje, nemlig en smedejerns-gaslampeholder til venstre for indgangsdøren, og den ses også på billedet fra omkring 1906/1907 af cafè Svogerslev".

Lokalhistorisk arkiv, Foto F.E.Hansen, 1864

Roskilde Avis den 13. maj 1865

Det er egentlig Hotel Frederiksstad der er i focus på dette billede, men yderst til venstre ser man forgængeren til cafe "Svogerslev".

Man ser tydeligt at ejerens navn er Chr. Christensen. Der anes nogle bogstaver på murværket til venstre for det hvide skilt - og det må være de sidste tre bogstaver i "Constancia"


Billedet kan kun være taget fra et af tårnene

(sandsynligvis det vestligste) på jernbanestationen med en slags telelinse. Dateringen 1864  skyldes det faktum, at den lille bygning til venstre for Hotel Frederiksstad bliver erstattet af en ny bygning med 1. sal i 1865 - og F.E.Hansen starter sit fotografiske virke i 1864.