Schrøders ejendom

Borellos ejendom

Lokalhistorisk Arkiv - omkring 1905

Alle disse bygninger, som nu er forsvundet, rummer masser af historie, og de er behandlet hver for sig, og adgangen til historierne er en aktivering af de enkelte dele af den følgende kortskitse - en skitse som tilstræber at vise bygningsforholdene fra omkring 1737 - lige før Nygade blev etableret. Bygningernes placering på den vestlige del af "Schrøders ejendom" nr. 42 er et kvalificeret bud, men fri fantasi.