Læderstræde

Læderstræde

Følgende ejendomme er p.t. beskrevet:


LÆDERSTRÆDE 6Gaden er vist på Peder Resens kort, hvor den del, som går fra Snæversti til Allehelgensgade, tydeligt har et andet forløb, idet den løber mere mod nord end nu og danner et knækket eller stærkt buet forløb.  Peder Resen fortæller desværre ikke, hvad gaden hedder, selvom han har et tal på denne del af nuværende læderstræde, derimod den anden del fra Snæversti til Hersegade har intet tal, og der er ingen huse på begge sider af gaden.


l oktober 1599 udbrød der en voldsom brand, som lagde hele dette område øde, derved kan eventuelle ejendomme i Læderstræde være totalt nedbrændte, og der har ikke været midler til at genopbygge dem igen.


På kortet fra 1750 hedder hele gadeforløbet: Leerstræde, og i skildringen fra 1754: Læderstræde.  Gadeforløbet er ikke ændret, men  på kortet fra 1791 ses det tydeligt, at Læderstræde har fået sit nuværende forløb.


Da Behrmann skal skildre gaden, kender han navnet: Læderstræde, men kun på den del af gaden, som går fra Hersegade til Snæversti, om resten af gaden skriver han: En gade, som ikke har og ikke synes at have haft noget navn, i det mindste har jeg ikke kunnet finde noget'.  Vi er desværre ikke blevet klogere end Behrmann, og vi ved ikke, hvorfor gadens anden del har faet navnet: Læderstræde.