Hesteparken

Hesteparken

Foto  KB 2016

Hesteparken er en lokalitet, hvis navn forlængst er forsvundet fra kortet over Roskilde.


Navnet dækker over det område,  der ligger mellem den nordligste del af Louisevej og frem til Lovises Kilde.


Gamle kort viser, at der her har været et ret så stort område med vand - kildevand.  Noget af vandet stammer sikkert fra Lovises Kildes forløb, men der er utvivlsomt også andre kilder der bidrager - det var et fint lavvandet sted til at vande hestene - og området omkring vandhullet havde sit eget liv som et sted, som zigøjnere, cirkusfolk og andre farende benyttede sig af til overnatning og midlertidigt ophold.


Det har gennem tiderne været forsøgt at "tæmme" de underliggende kilder, men egentlig tørlægning er nu opgivet, og i dag er der på stedet et lille vandhul med den bevoksning der følger med - et smukt bidrag til helhedsoplevelsen i Folkeparken.formentlig fra sidst i 1930'erne

I privat eje hos Hans Jørgen Sivertsen

Postkort fra midten af 1930'erne

I privat eje hos John Bruun Nielsen

Lokalhistorisk arkiv  i midten af 1930'erne - efter 1934

ROMU 2010

Lokalhistorisk Arkiv, udateret - sandsynligvis  i 1920'erne

Lotte Fang skriver i 1993 i sin bog om "Kilder i Roskilde" om Lovises Kilde, men til den fortælling hører også med historien om "Hesteparken" hvoraf "Hestedammen" var en væsentlig del


"Det var mellem Lovises Kilde og Hestedammen at zigøjnerne slog sig ned, når de kom til Roskilde.

Tidligere havde de plads i "Plantagen" - en lille park, der lå ud mod Københavnsvej, og som blev afskåret fra resten af byen, da jernbanen kom og Røde port blev bygget.

Da "Plantagen" forsvandt, flyttede man nærmere byen - men dog stadig i et åbent areal.

Foruden zigøjnerne slog også cirkusfolkene sig ned her for kortere eller længere tid.

Her var plads og frisk vand i hestedammen fra Lovises Kilde til menneskene og dyrene.


Sidste gang området blev brugt til overnatning var i vinteren 1928, hvor to ældre mænd havde slået sig ned i en vogn.


Når man gik tur i de mørke vinterdage i Klostermarken, skinnede det bløde lys fra en petroleumslampe gennem mørket.


At de rejsende folk ikke mere slog sig ned her, skyldtes to ting : området var forandret ved anlæggelsen af Louisevej.


Den anden ting var at byrådet havde besluttet at der skulle betales 5 kroner i stadeplads, så konsekvensen blev, at der ikke mere var telte og vogne på stedet.


Friheden - og de rejsende folk var det slut med !


Geodatstyrelsen - udsnit af kort opr. fra 1802 - det viste er genoptryk fra 1860Kortet fra 1860 viser, at Hestedammen havde et ikke ubetydeligt omfang på tidspunktet  - måske lavvandet, men af et større omfang end vi så senere - men man skal passe på med at tage de gamle kort alt for bogstaveligt.

I 2015/2016 optog Kanal Roskilde tre udsendelser, hvor Lotte Fang viste rundt til  byens kilder - herunder Lovises Kilde.


Denne del af udsendelsen har en varighed af godt 4 minutter, og selv om udsendelsen egentlig handler om Lovises Kilde, så drejer den hurtigt i retning af "Hesteparken"


Se udsendelsen her