Skolegade

Skolegade

Foto  Birthe Hansen 2016

Skolegade tæt på Tuttesti -  foto  KB 2016

Skolegade i retning mod katedralskolen (nu Amtsgymasium)-  foto  KB 2016

Lokalhistorisk arkiv - Skolegade set fra Meyercrones Stiftelse  1905

Cand.mag Per Steenholdt har i en artikel i ugeavisen Paperboy skrevet om en af de meget markante bygninger i Skolegade, nemlig "Webers Gård", som i dag fremstår flot renoveret. I denne artikel er omtalt, at Skolegade ifølge de gamle brandtaksationsprotokoller også har været omtalt som både Sankt Jørgens Strædet og Kirke Strædet.  Det rummer en del logik, hvis gaden i folkemunde har båret andre navne grundet den nære beliggenhed til domkirken eller fordi den førte ned til Sct. Jørgensbjerg.


Du kan læse artiklen her

Gaden er sikkert ret gammel, men der har aldrig været foretaget udgravninger, som har kunnet fortælle mere herom.


Gaden findes på Resens kort fra 1677, dog uden at være navngivet, og den har dannet den naturlige grænse for Domkirkeområdet mod vest. Første gang man ser gaden benævnt Skolegade på et kort, er på Ehlers kort fra 1791.


Den nordlige del af gaden fra Meyercrones stiftelse til Provstevænget kan engang have været en

del af Store Badstuestræde - det navn som den nuværende Tuttesti havde i middelalderen.


Navnet Skolegade har tilknytning til den mest betydningsfulde skole i Roskilde: Katedralskolen, som blev grundlagt 1020 af Kong Knud den Store. Da han havde gjort Roskilde til bispesæde i 1020, var det

naturligt at oprette en skole med tilknytning til Domkirken, hvor man kunne oplære de unge mennesker, der senere skulle blive præster.


Denne skole virkede i den tidlige middelalder, som et slags teologisk fakultet. Den ældste skole har nok på en

eller anden måde haft tilknytning til eller måske til huse i det kloster, som lå i forbindelse med den frådstenskirke, som biskop Svend Nordmand lod bygge fra 1080, men da opførelsen af den nuværende teglstenskirke begyndte o. 1180, er det tænkeligt, at en selvstændig skolebygning er blevet påbegyndt, idet klosterfællesskabet nu var holdt op, og der var en bolig for biskoppen øst for kirken.


Skolen blev opført af teglsten ud for Domkirkens nordre tårn lige over for Skolegade 7b til 9. Skolen var en toetages bygning med en høj trappe op til første sal fra syd og med store vinduer på 1. sal.

Ellers vides der ikke noget om den gamle skolebygning.


Den blev nedrevet efter den nye Katedralskole var blevet bygget syd for Domkirken i 1842. Navnet Skolegade er sikkert gammelt, og det kan stamme helt tilbage fra dengang da skolebygningen blev opført ved Domkirkens fod, men det vides ikke.
Beskrivelsen stammer fra Lotte Fangs udgivelser om "Roskildes gader og stræder", og den tilpasses løbende, når der er anledning hertil.