Sankt Ibs Vej

Sankt Ibs Vej

Sankt Ibs Vej set fra Frederiksborgvej foto KB 2016

Følgende ejendomme er p.t. beskrevet:


SANKT IBS KIRKE 


SANKT IBS KILDE
Sankt Ibs Vej set Sankt Clara Vej -  foto KB 2016

Sankt Ibs Vej ved Sankt Ibs Kilde - foto KB 2016

På Peder Resens kort går Sankt Ibs Vej nord om Sankt Ibs kirke og ikke - som nu - syd om.


Denne vej førte fra Frederiksborgvej til Roskilde havn.


1723 blev Sankt Ibs kirkestræde ved auktionen over byens øde gader ” tilslagen Lars Jensen på Bjerge", men gaden blev ved med at eksistere, idet den ses på kortene fra 1750 og 1791, hvor der på det sidstnævnte også er en vej syd om kirken kaldet: Strandstrædet. 1832 siger Behrmann, at Sankt Ibs Stræde engang gik nord om kirken, så denne nordvej må være forsvundet på dette tidspunkt, men om navnet på den sydlige gade er rigtigt, vides ikke med sikkerhed.


På kortet 1918 er det første gang vejen har et navn og det er: Strandvej.  Først på et kort fra 1933 hedder gaden Sankt Ibs Vej.

l 1868 omtales i stedet nogle gader, som skal nedlægges, og der er bl.a. tale om:” vejen mellem Bækken og Sankt Jørgensbjerg Assistens Kirkegård”. 1910 blev Sankt Ibs Vej udvidet til en kørebane på 20 alen, og der kom fortove på begge sider på 4 alen hver, det var specielt på kirkegården i svinget, at udvidelsen blev foretaget.


I begyndelsen af 1921 indkaldte borgmester Jørgen Christian Sørensen magister Hugo Matthiesen og direktør Arthur Fang til et møde, hvis formål var at omdøbe en række gader, men frem for alt skulle alle byens gadenavne gennemgås.

De 3 herrer skulle prøve at finde gadenavne, der både var praktiske, og som havde en god klang, og så skulle de helst også fortælle noget.  Dertil kom, at de skulle bringe oplysning om lokale forhold og til sidst ville man, fordi Roskilde var en gammel by, søge gennem stednavne at bevare historiske minder.

På dette tidspunkt hed vejen Strandvej.  Det syntes forslagsstillerne var for almindeligt et navn, og ønskede at få det gamle vejnavn tilbage. Den 16. 3. 1921 vedtog byrådet at navnet nu skulle være: Sct. Ibsvej.


På byrådsmødet den 21.3.1973 blev det besluttet, at stave vejens navn lidt anderledes, så det kom i overensstemmelse med dansk sprognævns retningslinjer. På denne måde blev: Sankt Ibs vej til.


Beskrivelsen stammer fra Lotte Fangs udgivelser om "Roskildes gader og stræder", og den tilpasses løbende, når der er anledning hertil.