Lovisekilden

Lovises kilde

Foto  Oluf Høst 2016


Lovises Kilde ligger i det gamle skel mellem Klostermarken og et åbent areal, som senere blev til Folkeparken.


Det vides ikke præcis hvornår, men formentlig i perioden omkring 1840 lod konventualinde ved Roskilde Kloster, (Susanne) Lovise Christiane von Wimpffen (1807-1872)  kilden indramme med en primitiv stensætning foran en lille jordhøj, og det var Lovise von Wimpffen der gav kilden navn efter sig selv.


Omkring århundreskiftet var stensætningen nærmest ødelagt, men en brordatter til Lovise von Wimpffen forestod en restaurering af stensætningen, men vi ved ikke i hvor høj grad den ligner den oprindelige.


Denne brordatter hed pudsigt nok også Louise - men stavet med u i stedet for v - det fulde navn var Louise Wilhemine Elisabeth von Wimpffen ( 1842-1917) og hun var også konventualinde ved klosteret.


I midten af 1930'erne uddøde kilden i takt med at vandstanden i Roskildes undergrund faldt.


I 1943 blev stedet istandsat og vandværksvand tilført og sådan var det frem til 1983, hvor stensætningen igen var gået i forfald, og noget måtte gøres.

I den forbindelse  opdagede man, at kilden faktisk var intakt og igen gav vand, og beslutningen blev at sløjfe den gamle stensætning og etablere en ny udformning af kildens udløb, hvor vandet bedre kunne finde vej.


Arbejdet spændte sig over de næste par år, og i 1986 sprang kilden igen over sit nye udløb.Roskilde Lokalarkiv - Foto  Michael Wimmelmann, Roskilde Avis 1986

Foto  KB 2016

Lillejuleaftensdag 1986 kunne repræsentanter fra byens fritids- og kulturforvaltning samt parkforvaltningen markere afslutningen på arbejdet med at genåbne Lovises Kilde.


Som man kan se, blev der lagt vægt på at demonstrere, at det nu var rent kildevand, der løb ud over møllestenen.


I 2017 fortæller Jan Steen Nielsen : "Det har været mit job at passe dette kildeudløb. Det er fortsat kildevand der bliver pumpet op og render tilbage og ned i boringen og hvis der løber for meget kildevand til boringen løber det ud i røret nede i boringen og vandet løber ned til søen nede i bunden af folkeparken"


Møllestenen var en gave fra Knud Tholstrup, der havde foræret Roskilde Kommune en samling af møllesten til brug efter kommunens egne ønsker.


Man kan vel godt sige, at netop denne møllesten kom til ære og værdighed med denne placering.

Billedet fra omkring 1983 viser med al ønskelig tydelighed, at den gamle stensætning var i en sørgelig forfatning - og uagtet den historiske baggrund - kombineret med det faktum, at kilden ikke ved egen kraft kunne finde frem til stensætningen - gjorde det nødvendigt med nytænkning, og heldigvis med et flot resultat til følge.

Roskilde Lokalarkiv - omkr. 1983

Billederne af Lovises Kilde fra omkring 1970-1971 viser hvordan der bag kilden var opstillet et "klatrearrangement" for børn og barnlige sjæle - og vandet var det fineste vand fra vandværket !

 

Når man nærlæser den ret så primitive inskription på stensætningen kan man se dels at der er stavet korrekt med "v", og at der står Lovise's Kilde - 

Roskilde Lokalarkiv - fra omkring 1970-1971

Roskilde Lokalarkiv -1905

Roskilde Lokalarkiv -1905

Roskilde Lokalarkiv  - omkring 1904

De tidligste billeder fra starten af 1900'tallet viser tydeligt, hvordan der er et ganske åbent marklandskab bag kilden - og stensætningen er den, som Lovise von Wimpffens brordatter Louise afleverede til eftertiden.


Billedet med de to børn kan ikke dateres helt præcist, men da vi ved, at det er forfatteren Gustav Wieds børn, der er afbildet, er vi nogenlunde i starten af 1900-tallet - måske 1904  -  og i modsætning til billedet fra 1971, er det ægte kildevand, som børnene drikker af.

I maj 2023 blev bogen "Kildernes By - Roskilde" med undertitlen "Kilder og kildekraft" udgivet. ( ISBN 978-87-972180-4-4)


Bogen sammenfatter og opdaterer fornemt hvad tidligere lokalhistorikere - ikke mindst Arthur Fang og hans datter Lotte Fang - har skrevet i forskellige publikationer om kilderne.

Møllerne, som blev skabt til at udnytte vandkraften, og deres betydning, har i væsentligt mindre omfang været beskrevet tidligere, men bogens forfattere råder nu bod på dette med en fyldig beskrivelse i en fin sammenhæng med beskrivelsen af kilderne.

Der er yderligere tilføjet afsnit om kildernes og møllernes betydning som inspiration for litteraturen og talrige malerier.


Bogen er det første synlige resultat af et større projekt, hvor Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Rotary Klub arbejder med bevaring og restaurering, dokumentation, revitalisering, adgang til rent drikkevand ved kilderne og endelig formidling af hele historien.


Bogens to forfattere er de lokalhistoriske skribenter fhv. lektor Gorm Bruun Hansen og cand.mag. og journalist Henrik Denman, som er en del af bestyrelsen for Historisk Samfund for Roskilde Amt, som dermed er en del af projektet f.s.v. angår denne bog.


Bogen er således 2023 udgaven af "Historisk Årbog for Roskilde Amt" 


I 2015/2016 optog Kanal Roskilde tre udsendelser, hvor Lotte Fang viste rundt til  byens kilder - herunder Lovises Kilde.


Denne del af udsendelsen har en varighed af godt 4 minutter, og Lotte Fang fortæller bl.a. om hvordan hun i slutningen af 1970'erne opdagede at den "tørlagte" kilde absolut var der endnu !


Se udsendelsen her

Lotte Fang skrev i 1993 om "Kilder i Roskilde" - kildernes historie og om deres betydning for Roskilde. Dertil en righoldig beskrivelse af den inspiration, som kilderne har været til for flere kunstnere, og det gælder ikke mindst Klosterkilden.


Bogen kan fortsat erhverves hos Palle Aagaard, Forlaget ROAS, Roskilde

Veddelev Bygade 65 - 4000 Roskilde - Mobil: 40 11 75 41.

   

Roskilde-egnens Turistforening har på sin hjemmeside ( www.roskildeturist.dk) forslag til ture rundt i Roskildes historiske lokaliteter og bl.a. en tur til de gamle kilder.


Også her har Lotte Fang øst af sin viden, og du kan finde "Kilde-turen" her som PDF-fil, lige til at udskrive og medbringe som guide

I sin bog "Roskilde" ( bind II) udgivet i 1970 omtaler Arthur Fang bl.a. Roskildes mange kilder.


Der er også et en kort omtale af Lovises Kilde. Når Arthur Fang kalder kilden for Lovises Kilde, må vi tage det for pålydende - og så må vi leve med at stavemåden varieres noget i diverse medier - pyt, for det er historien der er det spændende.


du kan læse hele historien her

Omkring 1908 har Johannes Bruun’s Boghandel udgivet et lille hæfte med billeder af nogle af Roskildes kilder og en kort beskrivelse af hver enkelt kilde.

Hæftets format er beskedne 14,5 x 8,5 cm, og er bortset fra for– og bagside i sort/hvidt tryk.

Billederne af kilderne er perforerede i den venstre side, så de har kunnet rives ud af heftet og fungere som postkort, idet de på bagsiden er påtrykt de fornødne informationer hertil.


Du kan se hæftet her