Roar og Helge

Roar og Helge

Foto KB 2015

Foto Kasper Jørgensen 2017

Mindesmærket over Roar og Helge blev opstillet i 1939, som resultatet af en testamentarisk gave fra manufakturhandler Carl Andersen ( Schmeltz' Eftf.), der donerede 20.000 kroner med ønsket om at få rejst :

"... et respektabelt Mindesmærke i Bronze af Roskilde Bys Grundlæggere, Hroar og Helge".


Forud var der udskrevet en konkurrence, hvis vinder i 1933 blev den kun 23-årige kunstner Johan Galster, der altså var 6 år om at færdiggøre mindesmærket.


Roar og Helge er ifølge de gamle sagn sønner af skjoldungekongen Halvdan, som myrdes af sin bror Frode.

Frode efterstræber herefter brødrene på livet, men de undslipper og tager siden hævn ved at lade Frode indbrænde.


De to brødre bliver konger, men de deler magten og påtager sig helt forskellige opgaver. 


Roar er kongen til lands, den fredelige konge med sæde i Lejre, mens Helge er kongen til vands, som drager ud på drabelige vikingetogter.


Der findes flere udlægninger af de gamle krøniker og sagn.


Med udgangspunkt i de gamle sagn og krøniker må man opfatte Roar som den egentlige grundlægger af Roskilde.


Roar flyttede Lejre, som lå dårligt for handel ud til fjorden, og opkaldte byen efter sig selv og en kilde, som var på stedet, og derfor skal byen til evig tid hedde: Roskilde.

I 2014 fortalte Lotte Fang på Kanal Roskilde om de gamle sagn og om Roar og Helge


Udsendelsen har en varighed på 6 minutter, og du kan se den her


I sin bog fra 1974 "Roskilde Sagn" skriver Lotte Fang kortfattet flere historier/sagn om Roskildes tilblivelse, og ikke mindst om Roar og Helge - du kan læse teksten her

Roskilde Museum v/overinspektør og afdelingsleder Mette Høj skriver i årsskriftet ROMU 2001 hele historien om de bagvedliggende sagn og krøniker - den testamentariske donation fra manufakturhandler Carl Andersen som muliggjorde opstillingen af kunstværket, og ikke mindst den forudgående konkurrence om mindesmærkets udformning.


Du kan læse artiklen her