sikkerhed 3

Toldbodgade 8

foto KB 2018

Toldbodgade 8 fremstår som en pæn, relativt nyrenoveret byejendom, som er opdelt i 4 ejerlejligheder med parkeringspladser, små haver og udhuse bag bygningen.


Bygningen er oprindeligt opført i 1894 som en kombineret beboelsesejendom og logebygning for afholdsbevægelsen.


Afholdsbevægelsen og andre foreninger havde deres mødeaktiviteter i ejendommen frem til 1985.


I  1985 blev ejendommen ombygget, renoveret og opdelt i ejerlejligheder - og i den forbindelse blev 1. sal, som tidligere var indrettet til mødesal for afholdsbevægelsen, indrettet til 2 lejligheder.Lokalhistorisk arkiv omkring 1980

Annoncering i Roskilde Tidende i 1957

Bygget som afholdsloge, men forskellige menigheder holdt også til i ejendommen med møder og søndagsskole m.v.Fra Peter Gjevert Petersens familiealbum - omkring 1902

Lokalhistorisk arkiv tidligt 1900'tallet

Det var afholdsbevægelsen der opførte ejendommen i 1894 - den del af den organiserede afholdsbevægelse som havde navnet N.I.O.G.T.( Nordisk Independent Orden af Good Templars) - og man kan læse bogstaverne i det runde felt over ejendommens hovedindgangsdør.


Afholdsbevægelsen opstod oprindeligt i kirkelige kredse i U.S.A i 1826, og bevægelsen bredte sig til Nordeuropa, men fik først fodfæste i Danmark i 1840'erne. I 1843 stiftedes "Dansk Mådeholdsforening" - en forening som accepterede indtagelse af spiritus ( dog undtaget brændevin !) med måde - og ikke overraskende blev der på samme tid stiftet et totalafholdsselskab. Den fortsatte udvikling af afholdsbevægelserne var præget af Good Templar bevægelsen (I.O.G.T), som var en totalafholdsforening - men i 1892 blev der stiftet en særlig dansk variant, hvor man accepterede indtag af de helt svage ølsorter f.eks. hvidtøl, og det var altså denne særlige danske forening der under navnet N.I.O.G.T byggede Toldbodgade 8 og holdt sine møder der på 1. sal - og det fortsatte helt frem til omkring 1985. Også afholdsforeningen "Blå Bånd" benyttede lokalet til sine møder.Perioden omkring starten af 1900'tallet er indlysende en brydningstid med viljefaste og set med nutidens øjne ret massive demonstrationer -  f.eks. omkring organiseringsret/lønninger/arbejdstid.


På billedet fra 1905 er det ikke mindst kvinderne der fylder godt i gadebilledet ved Algade 1-3-5 o.s.v.  Det er en demonstration arrangeret af forskellige afholdsforeninger. Parolerne lyder :"Vi forlanger alkoholen udryddet af samfundet for at skabe lykkelige hjem" - og "Alkoholen ødelægger hjernen".


Afholdsbevægelsen findes fortsat, omend demonstrationer på hovedgaden næppe vil ses igen - i dag foregår det lidt mere stille i tilbud om selvhjælpsarbejde i bl.a. Blå Kors, Lænken, Ring i Ring, KFUM's sociale arbejde og A.A.( Anonyme alkoholikere)Lokalhistorisk arkiv - Hude 1905

Omkring 1900'tallet skortede det ikke på valgmuligheder m.h.t. afholdsforeninger - men budskabet var det samme !Byens store velgører agent Schmeltz var uden at overdrive særdeles påholdende, og man kan med god grund spørge, om han undede sig selv et godt glas eller to ?


Logen gik i hvert fald ikke forgæves til Schmeltz, som lånte logen 3.000 kroner, da der skulle købes grund og bygges.Cand.mag. Per Steenholdt har i ugeavisen Paperboy i april 2018 skrevet en artikel om Toldbodgade og et par af gadens ejendomme - herunder Toldbodgade 8.


Du kan læse artiklen her