sikkerhed 1

Toldbodgade

foto KB 2018


Følgende ejendomme er p.t. beskrevet:


TOLDBODGADE 7


TOLDBODGADE 8

Toldbodgade er en relativt lille gade  - kun omkring 120 meter lang - ensrettet fra Grønnegade  til Jernbanegade med ganske begrænset trafik.


I en historisk sammenhæng er der ikke mange bygninger i gaden, som påkalder sig særlig opmærksomhed - bortset fra kirken i nr. 7 og den tidligere afholdsloge i nr. 8.


Af alle bymidtens gader og stræder er Toldbodgade nok en af dem, som får den korteste omtale i Lotte Fangs "Roskildes gader og stræder"Det er en af de gader, som er forholdsvis nye i Roskilde historie. Den blev anlagt i 1888 på en del af møller Brønniches vænge. Det vil sige et vænge, som har hørt til Hersegades mølle.


I 1863 havde Roskilde fået toldkammer, det fandtes i en bygning, som lå i daværende Smedegade, nuværende Jernbanegade, lige ud for Toldbodgade, så det var naturligt, da gaden skulle have navn i 1892, at det fik tilknytning til toldkammeret.Beskrivelsen stammer fra Lotte Fangs udgivelser om "Roskildes gader og stræder", og den tilpasses løbende, når der er anledning hertil.

Fra Peter Gjevert Petersens familiealbum - omkring 1902

På det fine billede af Tolbodgade, ser man en pæn del af gadens  vestlige side - herunder en lille del af logebygningen i nr. 8, og det fremgår af facaden, at den er opført i 1894 - altså få år efter at gaden blev anlagt omkring 1888.


Der en sjov detalje på billedet, som ved en hurtig betragtning ligner et af mange gamle billeder, hvor nogle af personerne på billedet har bevæget sig for meget, og dermed har skabt uklare dele af billedet.

Ved et nærmere kig ser det dog ud til at der også foreligger den mulighed, at der er sket en dobbelteksponering, hvor man ser en eller to kvinder/piger til højre for den lille vogn.  Vi har set eksempler på at fotografen Hude har eksperimenteret med denne mulighed, men det er næppe tilstræbt her.

Lokalhistorisk Arkiv - efter 1908 og før 1929

Et lidt skævt kig på hjørnet af Toldbodgade og Grønnegade - et kig som må være fra Hersegade 11.


Bygningen i forgrunden med det "skæve" tag blev nedrevet lige før 1929, hvor man opførte den ejendom, hvor nu Roskilde Dagblad har adresse i Hersegade 22.

Langt ude i horisonten ses hjørneejendommen Køgevej 2/Jernbanegade 19, som er opført 1908, så billedet er taget i perioden der imellem.


Noget forvirrende fortæller BBR, at pladsen med de lave bygninger - Toldbodgade 1 - skulle være bebygget år 1900 - men det sker langt senere, og den nuværende bygning på stedet er formentlig fra 1936.
Når man stod i Toldbodgade og så mod syd og Jernbanegade, så man frem til 1980 en statelig ejendom på den anden side af Jernbanegade.


Det var Roskildes Toldkammer opført i 1863.


Det inspirerede til navngivningen af Toldbodgade - og indtil 1980, hvor Toldkammerbygningen blev nedrevet, gav det en rimelig logisk forklaring  på navnet.


I dag kunne man forledes til at tro, at der har ligget en toldbod i Toldbodgade, men det er altså ikke tilfældet.


Mange ældre Roskildensere kan huske, at hvis man fik en pakkeforsendelse fra udlandet, så skulle den ikke afhentes på postkontoret, men i Toldkammeret, hvor man ganske enkelt åbnede pakkerne for at sikre sig lovligheden og den korrekte fortoldning af pakkens indhold.

Foto Claus Gølnitz omkring 1976

Lokalhistorisk Arkiv - landinspektør Fritz 1887

Udsnit Troniers kort 1845

Hersegade Mølle lå på hjørnet af Hersegade og den daværende Smedegade - som i dag hedder Jernbanegade - og tidligere endnu Hundekjær.

Den store matrikel 111 blev udstykket til bl.a. grundstykkerne i Tolbodgade, som blev færdiganlagt i 1888.


Bare 40 år før kan man på Troniers kort se, at hele matriklen - bortset fra møllebygningerne - var ubebygget og henlå som et vænge, som kan ha' haft mange anvendelsesmuligheder for virksomheden, som også drev at ganske stort landbrug på 30 tønder land og med en besætning af både køer, heste, får og svin.